PMS คำตอบของการรักษาอาการปวดกระดูกสันหลังแบบไม่เจ็บตัว

โทรศัพท์ : 026515988
PMS คำตอบของการรักษาอาการปวดกระดูกสันหลังแบบไม่เจ็บตัว
PMS คำตอบของการรักษาอาการปวดกระดูกสันหลังแบบไม่เจ็บตัว

การทำกายภาพบำบัดแบบฟื้นฟู อาจจะเรียกว่าเป็นรูปแบบใหม่ ที่ให้ผลลัพธ์ที่มากกว่าการทำกายภาพบำบัดแบบเดิมๆ เช่น การใช้ความร้อนจากอัลตราซาวน์ ที่จะได้เพียงความร้อนแบบผิวๆ ไม่ลงลึกถึงขั้นซ่อมแซม แต่สำหรับ เครื่องแม่เหล็กไฟฟ้าช่วยคลายกล้ามเนื้อ Peripheral Magnetic Stimulation: PMS พลังงานจะลงไปได้ลึกกว่านั้นมาก


PMS ฟังก์ชั่นที่ตอบโจทย์การรักษาแบบไร้ความเจ็บปวด
เครื่องแม่เหล็กไฟฟ้าช่วยคลายกล้ามเนื้อ Peripheral Magnetic Stimulation: PMS
ช่วยบำบัดลดอาการปวดได้ดีทั้งอาการปวดที่เกิดจากเส้นประสาทและไม่ใช่เส้นประสาท ด้วยคลื่นแม่เหล็ก เป็นแม่เหล็กที่สามารถทะลุเข้าผ่านอวัยวะต่างๆเข้าไปได้ลึก ด้วยความแรงคลื่นแม่เหล็กที่มีถึง 300 Tesla โดยจะใช้ High Power Magnetic Field สลับกับ Pulse Field เพื่อเหนี่ยวนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ สามารถทะลุผ่านอวัยวะต่างๆ เข้าไปได้ลึกในระดับหนึ่ง โดยไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บต่ออวัยวะโดยรอบ

PMS รักษาได้ผลดีกับโรคใด
การรักษาด้วย PMS นั้นรักษาได้ผลดีกับผู้ที่มีปัญหาจากเส้นประสาท เช่น มีอาการปวดหรือชา ร้าวลงแขน ขา หรือปวดร้าวจากคอลงแขน มีปัญหาจากอัมพฤกษ์ เดินไม่ได้ การรักษาวิธีนี้จะช่วยกระตุ้นให้เส้นประสาทได้รับการฟื้นฟู ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะใช้รักษาร่วมกับ Shock Wave และ High Power Laser Therapyขั้นตอนการรักษา
ก่อนการรักษา แพทย์จะตรวจร่างกายและซักประวัติอย่างละเอียด เพื่อดูความเหมาะสมและความปลอดภัยในการรักษา โดยผู้ป่วยต้องให้รายละเอียดตามความเป็นจริงเพื่อประโยชน์ในการรักษา อาทิ

  • กำลังตั้งครรภ์หรืออาจกำลังตั้งครรภ์หรือไม่
  • มีโลหะหรือเครื่องมือทางการแพทย์ใดฝังอยู่ในร่างกายบ้าง
  • มีประวัติเป็นโรคลมชัก หรืออาการทางจิตเวชใดบ้างหรือไม่
  • เคยได้รับการผ่าตัด หรือมีอุบัติเหตุใดบ้างหรือไม่

สำหรับการรักษา อาจจะเรียกว่าไม่ต้องเตรียมตัวใดๆ เลย เพียงแค่แพทย์ระบุว่าสามารถทำได้ ก็สามารถเข้ารับการรักษาได้ทันที หลังการรักษาก็สามารถกลับไปทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ ส่วนจำนวนครั้งที่ต้องทำการรักษา จะขึ้นอยู่กับแพทย์เป็นผู้พิจารณาในแต่ละบุคคล ระยะเวลาในการทำ PMS 1 ครั้งใช้เวลาประมาณ 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมง


ข้อห้ามในการรักษา
การทำ PMS ถึงแม้จะใช้คลื่นแม่เหล็ก แต่มีผลอยู่ในวงจำกัดเฉพาะจุดที่ต้องการรักษา เพราะทำงานโดยส่งผ่านจากหัวกระตุ้น จึงมีผลในวงแคบไม่มีผลข้างเคียง ไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บต่ออวัยวะโดยรอบ แต่จะมีข้อจำกัดไม่ใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการชักมาก่อน ไม่ทำในผู้ป่วยที่มีโลหะฝังอยู่ในตัว ไม่ทำในผู้ป่วยที่มีเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ฝังในร่างกาย เช่น เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ เครื่องหูเทียมไฟฟ้าชนิดฝังในตัว เป็นต้น

SEND A MESSAGE
Your email address will not be published. Required fields are marked.
CALL US : 02 651 5988
Select AH Find Dr Contact Us