Doctor Detail

โทรศัพท์ : 026515988
นายแพทย์เจน เทียมรัตน์
แพทย์ผู้มีประสบการณ์การแพทย์บูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย
Dr. Profile

นายแพทย์เจน เทียมรัตน์    

ประวัติการศึกษา    


ปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2535

ประวัติการฝึกอบรม    


Chelation Therapy 12-14 September 2012
A4M Thailand Congress on Anti-Aging Aesthetic Medicine in Bangkok,Thailand September 7-9 ,2012
Bangkok International Cell Therapy Forum1-3 December 2014
Move Ahead for All ASEAN 2016 in Anti-Aging ,Regenerative &Aesthetic Medicine February 20-
21,2016
Regenerative Medicine: New Approach in Hormonal Treatment July7-8,2016
Anti-Aging Sport and Wellness Medicine July-August (Wed)2016
Bach Flower Remedies 24-25 September2016
Ultrasonic Assisted Lipolysis 18-20 April,2017

ใคร ๆ ก็อยากมีสุขภาพดี ปัจจุบันคนจำนวนมากเลือกมาพบแพทย์เพื่อป้องกันก่อนเกิดโรค และแน่นอนว่าสิ่งที่ทุกคนต้องการไม่ใช่แค่คำบอกเล่าทางวิชาการที่จับต้องไม่ได้ เพราะคงดีกว่าถ้าทุกคำแนะนำเป็นสิ่งที่นำไปปรับใช้ได้ง่าย และแพทย์คอยแนะนำดูแลเสมือนเป็นเทรนเนอร์สุขภาพไม่ใช่แค่แพทย์ที่สั่งยา สั่งทำหัตถการ แล้วให้คนไข้เป็นผู้ปฏิบัติแบบไร้ทิศทาง

เปิดใจ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อย่างลงลึก

นายแพทย์เจน เทียมรัตน์ แพทย์ผู้มีประสบการณ์การแพทย์บูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย เริ่มต้นการเป็นแพทย์ด้านการแพทย์บูรณาการเพราะเปิดใจเรียนรู้เรื่องคีเลชั่น (Chelation Therapy) จนทำให้เห็นถึงประโยชน์ที่หลากหลาย และเป็นที่มาของการรักษาเฉพาะบุคคลในด้านต่าง ๆ และศึกษาเฉพาะด้านอย่างใส่ใจ อาทิ Cell Therapy, Regenerative Medicine: New Approach in Hormonal Treatment, Anti-Aging Sport and Wellness Medicine Bach Flower Remediesc ,Anti-Aging Aesthetic Medicine

การแพทย์บูรณาการคือความเป็นเหตุเป็นผล

มีคนไม่น้อยที่มองการแพทย์บูรณาการในทิศทางต่างๆ แต่จากวันแรกที่คุณหมอก้าวเข้ามาศึกษาอย่างจริงจังจากฐานะวิสัญญีแพทย์และแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ทำให้ทราบว่าทุกการรักษามีอยู่จริง เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ และเมื่อทำงานตลอดระยะเวลาหลายปี ยิ่งสามารถบอกให้คนไข้มั่นใจได้ว่า ทุกการรักษาคือหลักแห่งวิทยาศาสตร์ มีเหตุและผลรองรับเสมอ คุณหมอเป็นแพทย์ที่ต้องกล่าวว่า หลงใหลในการเรียนรู้ ศึกษาหาความรู้เพิ่มอยู่ตลอดเวลา เพื่อพัฒนาศักยภาพแห่งการรักษาให้มีมากขึ้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของคนไข้

“หายป่วย” คือเป้าหมายสูงสุด

ทุกๆ การรักษาสิ่งที่คุณหมอตั้งเป้าหมายไว้ คือ ช่วยให้คนไข้หายป่วยตามแนวทางการรักษาแบบบูรณาการ โดยค้นหาสาเหตุแห่งโรค ซึ่งคุณหมอจะให้เวลาในการตรวจพูดคุยกับคนไข้ทุกคนเสมอ เพื่อให้ทราบถึงต้นตอที่แท้จริงของปัญหา เพื่อแก้ไขในทิศทางที่เหมาะสมซึ่งเป็นเป้าหมายอันสูงสุดสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้คนไข้

การรักษาที่ดีที่สุด ไม่ได้เกิดจากการที่แพทย์ให้วิตามิน หรือทำหัตถการเพียงอย่างเดียว เพราะสิ่งที่คุณหมอจะบอกคนไข้เสมอ คือ โรคหรืออาการต่างๆ ดีขึ้นได้ก็เพราะตัวของคนไข้เอง ไม่ใช่แค่สิ่งที่หมอทำ หมอคือโค้ชที่คอยแนะนำวิธีปฏิบัติ แต่ผู้ที่ลงมือทำคือคนไข้ ดังนั้นจึงต้องสร้างความเข้าใจ ความเชื่อมั่นในการดูแลตนเองให้เกิดขึ้น เพราะคุณหมอจะเชื่อเสมอว่า ไม่มีใครรู้จักตัวคนไข้ดีเท่าตัวของเขา ดังนั้นการจะเริ่มดูแลสุขภาพต้องเป็นไปในแนวทางที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ ทำในสิ่งที่ชอบและถูกหลักจึงจะเป็นการดูแลตัวเองได้อย่างยั่งยืน เช่น เลือกออกกำลังกายที่ชอบ ส่วนเรื่องอาหารใช้วิธีปรับแต่จะย้ำว่าต้องเลือกที่ดีมีประโยชน์จริงๆ ทั้งอาหารและเครื่องดื่ม โดนเฉพาะน้ำอัดลมควรเลิกดื่มอย่างเด็ดขาด เพียงแค่ทำสิ่งเล็กๆ เหล่านี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ดีได้แล้ว

จุดเปลี่ยนของการรักษา

สำหรับแรงบันดาลใจในการรักษาของคุณหมอมีที่มาที่ยิ่งใหญ่ ดังที่เคยกล่าวไว้ว่า

“จากการเป็นแพทย์ที่ใช้ยารักษาเป็นหลัก  เปลี่ยนแนวทางมาดูแลรักษาแบบการแพทย์บูรณาการ ต้องบอกว่าคือคำตอบที่ใช่ เพราะการแพทย์โดยทั่วไปเป็นการรักษาที่อาการ ไม่ใช่ที่ต้นตอของสาเหตุ ภาพที่เห็นคือการแพทย์ก้าวหน้า มีการรักษาได้หลากหลาย แต่เหตุใดคนไข้ในรพ.ไม่ลดลง มีแต่มากขึ้น มันเพราะอะไร มีสิ่งใดผิดพลาดหรือไม่ ?  ปัจจุบันโรคที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ อาทิ เบาหวาน ความดันโลหิต มะเร็ง แต่เป็นโรคซึ่งเกิดจากการรับสิ่งต่างๆ เข้าไปในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นสารพิษ สารเคมี เชื้อโรค ซึ่งถ้าสามารถหาทางป้องกันได้ย่อมเป็นประโยชน์ในวงกว้าง และความมุ่งหวังที่จะช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี จึงทำให้พร้อมเดินหน้าต่อไป เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะดูแลและแนะนำให้ทุกคนสร้างสุขภาพดีให้ตนเอง”

แพทย์ที่มากกว่าการเป็นแพทย์

การดูแลรักษา คุณหมอจะเน้นความเป็นกันเองดูแลกันแบบญาติมิตร  และแนะนำกับทุกคนให้ตระหนัก อย่าประมาทกับเรื่องสุขภาพ เพราะคนส่วนใหญ่มักคิดว่าคนป่วยคือคนอื่น ไม่ใช่ตนเองเป็นเรื่องไกลตัว แต่เขาเหล่านั้นลืมไปว่า คนป่วย ก็คือคนไม่ป่วยมาก่อน ดังนั้นใครยังไม่ป่วยก็ต้องยิ่งใส่ใจสุขภาพ เน้นดูแลสุขภาพวันนี้ เพื่อไม่ต้องป่วยในวันหน้า

............................


ย้อนกลับ
SEND A MESSAGE
Your email address will not be published. Required fields are marked.
CALL US : 02 651 5988
Select AH Find Dr Contact Us