ฟื้นฟูปัญหาสุขภาพและอาการปวดเรื้อรังด้วยเทคโนโลยี Focus Shock Wave

โทรศัพท์ : 026515988
ฟื้นฟูปัญหาสุขภาพและอาการปวดเรื้อรังด้วยเทคโนโลยี Focus Shock Wave
ฟื้นฟูปัญหาสุขภาพและอาการปวดเรื้อรังด้วยเทคโนโลยี Focus Shock Wave

ในผู้ที่มีปัญหาอาการปวดเรื้อรัง จากการนั่งทำงานในท่าเดิมอย่างต่อเนื่องยาวนาน เช่น ผู้ที่ทำงานออฟฟิศ กล้ามเนื้อจะเกิดการเกร็งตัวและเกิดการอักเสบซึ่งเป็นสาเหตุหลักของอาการปวด จากการทำงานที่เราเรียกว่าออฟฟิศซินโดรม   หากปล่อยอาการปวดเหล่านั้นไว้โดยไม่เข้ารับการแก้ไข และปล่อยไว้ให้เรื้อรังและยาวนาน อาจทำให้การรักษานั้นเป็นไปได้ยาก และในการรักษานั้นต้องใช้เวลาในการรักษายาวนานขึ้น ซึ่งในคนกลุ่มนี้ ที่มีปัญหาอาการปวดเรื้อรัง  เครื่อง Focus Shock Wave เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เราอยากให้คุณได้รู้จัก เพราะนี่คือนวัตกรรมที่ช่วยบรรเทาปัญหาอาการปวดได้อย่างรวดเร็วและเห็นผลในคนที่มีปัญหาอาการปวดเรื้อรัง

หลักการทำงานของ Shock Wave    

การทำงานของการรักษาที่เรียกว่า  Shock Wave   นั้นอาศัยหลักการของคลื่นกระแทกทำให้เกิดการอักเสบบริเวณที่ได้รับบาดเจ็บหรือมีการอักเสบเรื้อรัง โดยจะเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการบาดเจ็บอีกครั้ง  (Re-Injuries)   และเกิดกระบวนการซ่อมสร้างเนื้อเยื่อใหม่ขึ้นมาในบริเวณที่ได้รับบาดเจ็บ (Re-Healing) ขณะเดียวก็จะการสร้างเส้นเลือดใหม่  ช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดบริเวณที่เกิดปัญหา  และช่วยลดความเจ็บปวดได้  

Focus   Shock Wave    คืออะไรแตกต่างจาก Radial   Shock  Wave  อย่างไร

ความแตกต่างระหว่าง Radial และ Focus Shock Wave   แม้แหล่งกำเนิดของพลังงานจะคล้ายกัน  แต่การปล่อยคลื่น  Focus Shock Wave  จะลงได้ตรงจุดและลึกกว่า    หากเปรียบให้เห็นภาพ   การปล่อยคลื่นของเครื่อง Radial Shock Wave จะคล้ายกับโคนไอศกรีม ที่ความเข้มข้นของคลื่นจะอยู่ที่โคนไอศกรีม  คลื่นไม่ลงลึกเท่าที่ควร  จะลงไปเพียง 3-4 เซนติเมตรเท่านั้น  แต่คลื่นของ  Focus Shock Wave  จะเป็นการปล่อยคลื่นในรูปแบบของโคนไอศกรีมที่กลับด้าน  โดยความเข้มข้นของคลื่นจะอยู่ที่บริเวณส่วนปลาย จะมีความเฉพาะเจาะจง พลังงานจะไม่กระจาย   ที่ผิวหนังชั้นกล้ามเนื้อ แต่พลังงานจะลงไปชั้นที่ลึกกว่าและลึกได้มากถึง 10 เซนติเมตร ซึ่งเป็นชั้นที่เกิดปัญหา  ขณะที่เครื่อง Radial Shock Wave  เวลาที่คลื่นถูกปล่อยออกมาแล้ว คลื่นจะกระจายออกเป็นวงกว้าง  พลังงานก็จะอยู่ตื้น  คลื่นก็จะลงไปยังจุดที่มีปัญหาได้ไม่ดีเท่าที่ควร  ซึ่งการรักษาด้วยเครื่อง Radial Shock Wave   จะเหมาะกับปัญหาอาการปวดที่ไม่เรื้อรังและจุดที่มีปัญหาอยู่ไม่ลึก ขณะที่   Focus Shock Wave จะเหมาะกับอาการปวดที่เรื้อรังและจุดที่มีปัญหาอาการปวดอยู่ลึกมากกว่า และอาการปวดเป็นเรื้อรังระยะเวลามากกว่า 3 เดือน

Focus Shock Wave   เหมาะสำหรับใคร

รูปแบบการทำงานของเครื่อง  Focus Shock Wave  หากเปรียบกับเครื่อง  Radial  Shock Wave จะรักษาได้ตรงจุดกว่า  ช่วยลดจำนวนครั้งในการรักษาของอาการต่าง  ๆ ได้มากกว่า เพราะเป็นการฟื้นฟูที่ลงลึก ตรงจุด และสามารถกระตุ้นซ่อมแซมเนื้อเยื่อได้ลึกถึงระดับเซลล์  โดยเหมาะสำหรับปัญหาที่เป็นเรื้อรัง มานานและแก้ไม่หาย อาทิ

  • ปวดเรื้อรัง เช่นปวด คอ บ่า หลัง จากปัญหา Office Syndrome

  • ปัญหาอาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง

  • เอ็นอักเสบ

  • เอ็นเข่าอักเสบ เอ็นไหล่อักเสบ

  • เอ็นข้อศอกอักเสบ

  • ภาวะเอ็นฝ่าเท้าอักเสบ และเอ็นข้อเท้า

Focus Shock Wave   อีกหนึ่งความพิเศษเพื่อสุขภาพของเพศชาย

นอกจากการแก้ปัญหาจากเรื่องของอาการปวดดังกล่าวแล้ว ความพิเศษของคลื่น  Focus Shock Wave   ที่ลงลึกนั้นยังมีคุณสมบัติในแง่ของการช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพของเพศชายได้อีกด้วย โดยหากส่งคลื่นพลังงานต่ำไปที่บริเวณองคชาต จะไปกระตุ้นการสร้างเส้นเลือดเพิ่ม และช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดในบริเวณองคชาตของผู้ชายให้ดีขึ้น ซึ่งหากเลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น ก็เป็นไปได้ว่าภาวะความผิดปกติ หรือปัญหาที่คุณผู้ชายเคยเจอก็อาจดีขึ้นได้ด้วย

สำหรับผู้ที่อยากโบกมือลาปัญหาอาการปวดเรื้อรัง และ ปัญหาสมรรถภาพของเพศชาย  อยากให้ลองเลือก  Focus Shock Wave    เป็นอีกหนึ่งคำตอบของการดูแลฟื้นฟูปัญหาสุขภาพของคุณดู เพราะเรื่องกวนใจเหล่านี้อาจหมดไปเมื่อได้ทางเลือกใหม่ที่ตอบโจทย์ด้วยเทคโนโลยีคลื่น Focus Shock Wave 

SEND A MESSAGE
Your email address will not be published. Required fields are marked.
CALL US : 02 651 5988
Select AH Find Dr Contact Us