H.O.T กระตุ้นระบบเซลล์สร้างพลังงานดี ลดการเสื่อม และการกลายพันธุ์

โทรศัพท์ : 026515988
H.O.T กระตุ้นระบบเซลล์สร้างพลังงานดี ลดการเสื่อม และการกลายพันธุ์
H.O.T กระตุ้นระบบเซลล์สร้างพลังงานดี ลดการเสื่อม และการกลายพันธุ์

Hematogenous Oxidation Therapy (H.O.T) การบำบัดโดยการกระตุ้นออกซิเดชั่นให้เกิดในเลือด
การที่ต้องทำ Hematogenous Oxidation Therapy (H.O.T) เพื่อกระตุ้นออกซิเดชั่นในเลือด เพราะการทำงานของเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด เมื่อได้รับการกระตุ้นโดยปฏิกิริยาออกซิเดชั่น จะเป็นเสมือนการหมุนกงล้อฟันเฟืองการทำงานของเหล่าเม็ดเลือด ดังเช่น

 • เม็ดเลือดแดง เมื่อได้รับการกระตุ้นโดยปฏิกิริยาออกซิเดชั่น เม็ดเลือดแดงจะสามารถจับออกซิเจนได้ดี เมื่อส่งต่อออกซิเจนให้เซลล์จะทำให้เซลล์สามารถเผาผลาญได้สมบูรณ์ขึ้น ระบบเผาผลาญเปรียบเป็นชีวิต เพราะหากเซลล์เผาผลาญได้ดี มีอาหาร สารอาหาร และได้รับออกซิเจนเพียงพอเพื่อใช้ในกระบวนการเผาผลาญ ย่อมส่งผลให้เซลล์สามารถสร้างพลังงานได้ดี แต่ในทางกลับกัน ถ้าระดับเซลล์มีออกซิเจนไม่เพียงพอ ในเซลล์มีสารพิษที่ขัดขวางการเผาผลาญ มีสารพิษคั่งค้างส่งผลให้ออกซิเจนไม่สามารถไหลเวียนได้ หรือมีภาวะเลือดเป็นกรดจากอาหารที่ไม่เหมาะสมทำให้ออกซิเจนในระดับเซลล์ไม่เพียงพอ สุดท้ายย่อมส่งผลกระทบให้เซลล์ขาดพลังงาน เพราะเผาผลาญได้ไม่ดี โดยเซลล์ที่ขาดพลังงาน จะทำให้เซลล์เกิดสภาวะความเสื่อม ตาย หรือกลายพันธุ์
 • เม็ดเลือดขาว การออกซิเดชั่นจะเป็นการกระตุ้นให้เอนไซม์ในเม็ดเลือดขาวทำงาน ซึ่งการทำงานของเม็ดเลือดขาว คือ การจับเชื้อโรคได้ดี ปรับสมดุลการอักเสบ หรือเหนี่ยวนำการซ่อมแซมได้ดีขึ้น
 • เกล็ดเลือด เมื่อได้รับการกระตุ้นโดยปฏิกิริยาออกซิเดชั่น เกล็ดเลือดจะปล่อย Pendred Delight Growth Factor ซึ่งจะช่วยฟื้นฟู ซ่อมแซม ในหลายๆ ส่วน ตั้งแต่ผนังเส้นเลือด จนถึงช่วยให้เซลล์แข็งแรงยิ่งขึ้น

จากข้อมูลข้างต้น จึงเป็นเหตุผลให้การรักษาแบบการแพทย์บูรณาการ ซึ่งเป็นการรักษาต้นตอของสาเหตุ จึงต้องไปแก้ไขที่ระบบการเผาผลาญในระดับเซลล์


H.O.T. ประโยชน์ระดับเซลล์

โดยการทำ H.O.T. เป็นวิธีการกระตุ้นออกซิเดชั่น จึงสามารถกระตุ้นการเผาผลาญระดับเซลล์ได้ดีขึ้น เพราะออกซิเดชั่นนอกจากกระตุ้นที่เม็ดเลือดต่างๆ แล้ว ยังสามารถทำให้เกิดสภาวะ Blood Oxyanions เมื่อถูกส่งไปยังเลือดจะกระตุ้นให้เซลล์เกิดการเผาผลาญทั่วร่างกายได้ดีเทคนิคการทำ H.O.T มี 2 วิธี ได้แก่

 • H.O.T. OZONE คือ การใช้เครื่องผลิตโอโซนกระตุ้นออกซิเดชั่น ทำโดยการเจาะเลือดออกมาประมาณ 100-200 ซีซี และใช้โอโซนกระตุ้นโดยตรงที่เลือด หลังจากนั้น จึงใส่เลือดกลับเข้าสู่ร่างกาย
 • H.O.T. UV การกระตุ้นออกซิเดชั่นด้วยแสงยูวี เริ่มจากการเจาะเลือดออกมา ใส่ออกซิเจนไปในเลือดและใช้แสงยูวีเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวเคมีเพื่อให้เกิดกระบวนออกซิเดชั่นระดับเซลล์ประมาณ 10-15 นาที จึงใส่เลือดกลับเข้าร่างกาย

ข้อควรระวังในการทำ H.O.T.

 • ผู้ที่มีความเสี่ยงเม็ดเลือดแดงแตกง่าย
 • ผู้ที่มีประวัติแพ้โอโซน
 • ผู้ที่รับประทานยาละลายลิ่มเลือดต้องแจ้งแพทย์ก่อนทุกครั้ง

ประโยชน์ของ H.O.T. เหมาะกับใครบ้าง

 • ผู้ที่ต้องการขับเคลื่อนระบบเผาผลาญต่างๆ ของเซลล์ให้ดีขึ้น เนื่องจากการออกซิเดชั่นของเซลล์ คือ การดีท็อกซ์ระดับเซลล์ สามารถทำได้กับทุกคนไม่ต้องรอให้ป่วย
 • ผู้ที่เป็นโรคติดเชื้อเรื้อรัง อาทิ HIV ไวรัสตับอักเสบ โรคข้ออักเสบ โรคจากไวรัสคอกแซคกิ (Coxsackie Virus) เชื้อเริม งูสวัส ไข้หวัดใหญ่ วัณโรค ปอดบวม
 • ผู้ที่มีความเสี่ยงเส้นเลือดตีบตัน เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ความเสี่ยงเส้นเลือดหัวใจตีบ
 • ผู้ป่วยโรคระบบภูมิคุ้มกัน เช่น SLE ภูมิแพ้
 • ผู้ป่วยโรครูมาตอยด์
 • ผู้ป่วยมะเร็ง โดยใช้ร่วมกับวิธีการรักษาอื่น
 • ผู้ที่ภูมิต้านทานไม่แข็งแรง
วิดีโอที่เกี่ยวข้อง
SEND A MESSAGE
Your email address will not be published. Required fields are marked.
CALL US : 02 651 5988
Select AH Find Dr Contact Us