การใช้ ONDAMED เพื่อการฟื้นฟูสุขภาพ

โทรศัพท์ : 026515988
การใช้ ONDAMED เพื่อการฟื้นฟูสุขภาพ
การใช้ ONDAMED เพื่อการฟื้นฟูสุขภาพ

ONDAMED  เป็นเครื่องมือฟื้นฟูสุขภาพที่อาศัยหลักการของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าพลังงานต่ำ Ultra Low Power  หรือ ระดับอ่อน   ในการตรวจแสกนร่างกายเพื่อหาการรับรู้และตอบสนองจากเซลล์ของร่างกาย ที่ทำงานผิดปกติหรือมีการเสียสมดุล  ให้ตอบสนองต่อพลังงานหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอ่อน ๆ นั้น  โดยอาศัยหลักการที่บอกว่าเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายนั้นประกอบด้วยประจุไฟฟ้า  ถ้ามีเซลล์ไหนที่มีความผิดปกติ มีการบาดเจ็บ หรือเสียสมดุล เครื่องก็จะส่งคลื่นพลังงานออกไปกระตุ้นให้เซลล์นั้นซ่อมแซม และฟื้นฟูในส่วนที่เกิดปัญหา  

แต่ก่อนจะพาไปรู้จักกับประโยชน์และการทำงานของเครื่อง ONDAMED คุณจะต้องรู้จักกับการทำงานของพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ หรือ  Pulsed Electromagnetic Field Therapy  เพื่อให้เข้าใจถึงระบบการทำงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากันเสียก่อน

Pulsed Electromagnetic Field Therapy  หรือ  PEMF แบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่

PEMF ประเภทที่ 1 ก็คือ   คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบพลังงานสูง    ยกตัวอย่างเช่น เครื่อง   PEMF   ที่ใช้ในวงการกายภาพบำบัด ที่เรียกว่า    Peripheral Magnetic Stimulation   หรือ  PMS   และอีกเครื่องหนึ่งอย่างเช่นเครื่อง  Transcranial Magnetic Stimulation  หรือ  TMS   ซึ่งส่วนใหญ่ใช้รักษา  Depression หรือ ภาวะซึมเศร้า  รวมไปถึง PEMF ชนิดคอยล์ ซึ่งเป็นขดลวดขนาดใหญ่ ที่ส่งคลื่นพลังงานไปใช้ในการแก้ปัญหาความเจ็บปวด

PEMF ประเภทที่ 2  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบคลื่นพลังงานต่ำ หรือ   Ultra  Low  Power  โดยมีระดับพลังงานคลื่นที่ต่ำมากในระดับเซลล์ที่ทำงานร่วมกัน  ซึ่งหากเป็นคลื่นที่ต่ำมาก ก็จะมีความจำเพาะและแม่นยำต่ออวัยวะ  แตกต่างจากประเภทแรกที่มีความแรง และใช้ในแง่ของการรักษาทางกายภาพ รักษาภาวะซึมเศร้า หรือใช้กระตุ้นสมองในคนไข้ที่เป็น Stroke

ซึ่งเครื่อง ONDAMED  ที่เราได้กล่าวถึงนั้นก็จัดอยู่ในประเภท Ultra Low Power  ซึ่งเป็นพลังงานที่ต่ำมาก  โดยพลังงานของความถี่นี้ก็จะเป็นความถี่ของเซลล์แต่ละเซลล์ที่แตกต่างกัน   ซึ่งเมื่อสแกนเรียบร้อยแล้วก็ต้องมีการส่งคลื่นเพื่อเข้าไปแก้ไข หากเซลล์ต่อเซลล์ทำงานได้ไม่ดีก็ต้องเข้าไปแก้ไข  ซึ่งโปรแกรมที่จะเข้าไปทำหน้าที่แก้ไขจึงมีหลายโปรแกรมด้วยกัน

กระบวนการฟื้นฟูสุขภาพด้วย  ONDAMED

โดยปกติแล้วการที่เซลล์ของร่างกายจะเชื่อมโยงกับเซลล์อื่นที่ผิดปกตินั้นมีหลายวิธีการและหลายขั้นตอน ทั้งการใช้ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากระบบประสาท  การใช้แสงซึ่งเป็นแนวใหม่  และท้ายที่สุดก็พบว่าเซลล์ในร่างกายของเรานั้นมีเซ็นเซอร์ที่สามารถเชื่อมโยงกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างอ่อนได้เช่นกัน  โดยที่การเชื่อมโยงนั้นก็เป็นการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ต่อเซลล์  เป็นตัวกลางประสานงานเข้าด้วยกัน

เมื่อพบว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคือ สิ่งที่เซลล์ใช้ติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกัน  จึงได้มีการศึกษาถึงการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในระดับเดียวกับที่เซลล์ใช้สื่อสารกัน   ส่งกลับเข้าไปที่เซลล์เพื่อให้เซลล์ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของชีพจร  ด้วยการใช้เครื่องแม่เหล็กไฟฟ้าในแต่ละเซลล์ที่คลื่นความถี่ที่แตกต่างกัน  จนได้พัฒนาเป็นเครื่อง ONDAMED ที่อาศัยการปรับจูนความถี่ของร่างกายไปเรื่อย ๆ  แล้วดูว่าตรงไหนที่ตรงกับคลื่นความถี่ที่ผิดปกติในร่างกาย    โดยอาศัยวิธีการของการเปลี่ยนแปลงเวลาที่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าประสานงานกัน   ทำให้สามารถอ่านค่าความเสียสมดุล    ค่าการบาดเจ็บ และค่าความผิดปกติต่าง ๆ ของระบบในร่างกายได้   โดยเมื่ออ่านความผิดปกติพบแล้วก็จะตามมาด้วย โปรแกรมการรักษาซึ่งก็ยังคงอาศัยหลักการของ Pulsed Electromagnetic Field Therapy เช่นเดียวกัน  โดยพลังงานของความถี่นี้จะเป็นความถี่ของเซลล์แต่ละเซลล์ที่แตกต่างกัน    ซึ่งภายหลังจากที่ตรวจสแกนความถี่ของร่างกายไปแล้ว  ก็จะส่งคลื่นความถี่รักษาสมดุลไปเพื่อแก้ไขจุดที่เสียสมดุล หรือจุดที่มีความผิดปกติต่าง ๆ  ซึ่งโปรแกรมที่จะเข้าไปทำหน้าที่ในการแก้ไขนั้นมีมากมายหลายโปรแกรม  ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพต่าง ๆ  เช่น

  • ผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันไวเกินต่าง ๆ
  • ผู้ป่วยที่มีปัญหาผมร่วง
  • ผู้ป่วยที่เป็นลมพิษเรื้อรัง
  • ผู้ป่วยที่มีปัญหานอนไม่หลับจากโรคเรื้อรัง
  • ผู้ที่มีปัญหาออฟฟิศซินโดรม ปวดคอ ปวดหลัง ปวดไหล่  เป็นต้น

และล่าสุดยังพบว่าในกลุ่มของผู้ที่ใช้ Pulsed Electromagnetic Field Therapy   ชนิด Ultra Low   Power  ในการดูแลคนไข้  ได้มีการพัฒนาโปรแกรมสำหรับ Post Vaccine และ Post Covid  ซึ่งก็มีคนจำนวนมากที่ฟื้นฟูแล้วได้ผลดีขึ้นจากปัญหาสุขภาพที่เขาเป็นอยู่   ถือได้ว่า ONDAMED เป็นอีกหนึ่งพลังส่งเสริมที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้มีปัญหาสุขภาพได้เป็นอย่างดีเลยละครับ

 

SEND A MESSAGE
Your email address will not be published. Required fields are marked.
CALL US : 02 651 5988
Select AH Find Dr Contact Us