การรักษาด้วยวิธีโอโซนบำบัดความเข้มข้นสูง

โทรศัพท์ : 026515988
การรักษาด้วยวิธีโอโซนบำบัดความเข้มข้นสูง
การรักษาด้วยวิธีโอโซนบำบัดความเข้มข้นสูง

Multipass Ozone Therapy หรือ High Dose Ozone therapy

โอโซนบำบัด จัดเป็นการรักษาทางการแพทย์ชนิดหนึ่ง ที่มีการใช้ในประเทศทางโซนยุโรปมาเกือบ 100 ปี ในหลาย ๆ กลุ่มอาการ อาทิ การติดเชื้อ รักษาโรคของระบบภูมิต้านทาน อาการอ่อนเพลีย โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือด รวมไปถึงโรคมะเร็ง อีกด้วย


การรักษาโดยใช้โอโซนมีหลายรูปแบบ แต่รูปแบบที่มีการใช้มากที่สุดคือการกระตุ้นผ่านเลือดที่เรียกว่า Ozonate Major Autohemotherapy โดยใช้ก๊าซโอโซนที่นำมากระตุ้นนั้น จะถูกส่งออกมาจากเครื่องผลิตโอโซนที่เรียกว่า Ozone Generator และ เครื่องผลิตโอโซนในรุ่นหลัง ๆ จะเป็นรูปแบบเครื่องผลิตโอโซนแรงดันสูง หรือ Hyperbaric Ozone Generator ซึ่งจากแรงดันอัดที่เพิ่มขึ้นจากตัวเครื่องจะทำให้โอโซนสามารถผสมและทำปฏิกิริยากับเลือดได้ดีขึ้น

วิธีการรักษาตามปกติ
แพทย์ผู้รักษาจะเจาะเลือดผู้ที่ได้รับการบำบัดออกมาจากหลอดเลือดดำใหญ่ และต่อเข้ากับสายและขวดแก้วปลอดเชื้อครั้งละ 200 ml หลังจากนั้นถึงจะนำก๊าซโอโซนจากเครื่องผลิตโอโซน (ขนาด 40 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร) อัดแรงดันผ่านสายเข้าไปผสมกับในเลือด จนเกิดสภาวะของการกระตุ้นทั้งในเซลล์เม็ดเลือดและในน้ำเลือดหรือพลาสมา และนำเลือดที่ผ่านการบำบัดนั้นคืนกลับเข้าสู่ร่างกาย เรียกว่า การทำโอโซนบำบัด 1 รอบ หรือ 1 pass (รวมเป็นปริมาณโอโซนทั้งสิ้นคิดเป็น 40 *200 = 8000 ไมโครกรัม หรือ 8 มิลลิกรัม)


ส่วนการรักษาด้วย วิธีโอโซนบำบัดความเข้มข้นสูง นั้น ผู้ที่เป็นผู้ริเริ่มและคิดค้นก่อนแพร่หลายไปทั่วโลก คือ คุณหมอโจฮาน ลาโฮดนี (Dr. Johann Lahodny) สูตินรีแพทย์ชาวออสเตรีย ได้ทำการเพิ่มจำนวนครั้งของการบำบัดเลือด จาก 1 รอบตามปกติ ค่อย ๆ เพิ่มขึ้น จนถึง 10 รอบ ของการบำบัดรักษาในแต่ละครั้ง และในแต่ละครั้ง จะใช้เลือดอยู่ที่ครั้งละ 200-220 ml กับความเข้มข้นของโอโซนที่ 70 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ซึ่งทำให้ได้การกระตุ้นเลือดมากถึง 2,000 ml หรือ 2 ลิตร และคิดเป็นปริมาณโอโซน ถึง 140,000 ไมโครกรัม หรือ 140 มิลลิกรัม ซึ่งถือว่ามากกว่าในขนาดปกติ หรือ 1 pass ถึง 17.5 เท่า

คุณหมอลาโฮดนี พบว่าการรักษาด้วยโอโซนขนาดสูงนี้ ได้ผลดี ในโรคติดเชื้อเรื้อรัง หรือโรคที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อแอบแฝงต่าง ๆ เช่น ข้ออักเสบรูมาตอยด์ ภาวะแพ้ภูมิตัวเอง โรคไลม์ กลุ่มอาการอ่อนเพลียเรื้อรัง ปวดกล้ามเนื้อผังผืดเรื้อรังหรือ Fibromyalgia รวมไปถึง โรคระบบเมทาบอลิก อย่างโรคเบาหวาน และโรคมะเร็ง อีกด้วย

คำแนะนำก่อนรับการรักษาด้วยวิธีโอโซนบำบัดขนาดสูง หรือ High dose Ozone therapy

  1. แนะนำให้ดื่มน้ำเพิ่มขึ้น 1 ลิตร เมื่อเทียบกว่าในปริมาณปกติที่ดื่มอยู่อย่างน้อย 2 วันก่อนมารักษา
  2. ก่อนรับการรักษา ควรแจ้งแพทย์และพยาบาลก่อนทุกครั้งว่าได้รับยา หรืออาหารเสริมอะไรมาบ้าง
  3. ไม่แนะนำการรักษานี้ในสตรีที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์
  4. ไม่แนะนำการรักษานี้ในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือดเช่น มีภาวะเกล็ดเลือดต่ำผิดปกติ โรคฮีโมฟีเลีย
  5. ไม่แนะนำการรักษานี้ในผู้ที่มีภาวะเม็ดเลือดแดงแตกง่าย เช่น ภาวะบกพร่องเอนไซม์ G6PD
  6. หลังการรักษาในช่วง 12 ชม แรก อาจมีภาวะเลือดออกหยุดยาก ดังนั้น ไม่แนะนำให้ออกกำลังกาย หรือทำกิจกรรมใดที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ หรือไม่แนะนำให้ทำหัตถการนี้ก่อนเข้ารับการผ่าตัดใด ๆ อย่างน้อย 2 วัน และควรพันแผลให้แน่นพอสมควรบริเวณที่เจาะเลือดแทงเข็มเป็นเวลาอย่างน้อย 6 ชม.
  7. หลังทำการรักษา ผู้เข้ารับการรักษา อาจรู้สึกวูบวาบ หรือคันยิบ ๆ เล็กน้อยใต้ผิวหนังได้จากกระบวนการตอบสนองของโอโซนที่มีผลต่อการขยายตัว ของหลอดเลือด 
  8. ในบางรายที่มีการติดเชื้อเรื้อรัง หลังทำหัตการอาจมีไข้ขึ้นได้จากภาวะที่ภูมิต้านทานได้รับการกระตุ้นและสร้างอุณหภูมิกายให้สูงขึ้นเพื่อให้เม็ดเลือดขาวพร้อมต่อการกำจัดเชื้อโรค
วิดีโอที่เกี่ยวข้อง
SEND A MESSAGE
Your email address will not be published. Required fields are marked.
CALL US : 02 651 5988
Select AH Find Dr Contact Us