Nosode Vaccine วัคซีนเพื่อช่วยฆ่าเซลล์มะเร็ง

โทรศัพท์ : 026515988
Nosode Vaccine วัคซีนเพื่อช่วยฆ่าเซลล์มะเร็ง
Nosode Vaccine วัคซีนเพื่อช่วยฆ่าเซลล์มะเร็ง

Nosode Vaccine วัคซีนจากแนวคิดธรรมชาติบำบัดที่สกัดจากเชื้อโรค เซลล์มะเร็ง ซึ่งเป็นต้นตอปัญหาสุขภาพ และฉีดคืนสู่ร่างกายเพื่อกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวเกิดการเรียนรู้และพร้อมทำลายเชื้อที่เป็นปัญหาแห่งโรค

Nosode คืออะไร?

ในมุมของการรักษาแบบโฮมีโอพาที (Homeopathy) จะเรียกเชื้อโรค รวมถึงเซลล์มะเร็ง และสิ่งที่เป็นพิษในร่างกายว่า Nosode

Nosode Vaccine คืออะไร?
คือการนำเลือดของคนไข้ออกมาเพื่อสกัดเป็นวัคซีน และถ้าหากเลือดที่นำออกมามีเซลล์มะเร็ง หรือเชื้อที่ก่อปัญหา เช่น ก่อการอักเสบ หรือก่อภูมิแพ้ จะนำเลือดไปเพาะเชื้อเพื่อเพิ่มปริมาณเชื้อโรค และนำเชื้อในส่วนที่เพาะเพิ่มปริมาณดังกล่าวนี้ไปแยกโมเลกุลให้กลายเป็นโปรตีนชิ้นเล็กๆ ด้วยเทคโนโลยีเฉพาะจากเยอรมัน และนำโปรตีนนั้นสกัดเป็นวัคซีนจึงค่อยฉีดกลับเข้าสู่ร่างกายอีกครั้ง

Nosode Vaccine เหมาะกับใคร?
 ผู้ป่วยหรือผู้มีความเสี่ยงมะเร็ง
 ผู้มีประวัติภูมิแพ้ แพ้ภูมิตัวเอง เช่น SLE, รูมาตอยด์, โรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบยึดติด
 ผู้ป่วยระบบภูมิต้านทานไม่แข็งแรง


เหตุผลที่ต้องทำเช่นนี้..เพราะ
ทฤษฎีภูมิต้านทานกล่าวไว้ว่า ลักษณะของเซลล์มะเร็งหรือเชื้อโรคบางชนิดที่อยู่กับร่างกายมานาน และเม็ดเลือดขาวไม่สามารถทำลายเชื้อเหล่านั้นได้ เนื่องจาก “ภาวะเม็ดเลือดขาวอ่อนล้า” (White Blood Cell Exhaustion or T Cell Exhaustion) คือ การที่แอนติเจนของเซลล์มะเร็งหรือเชื้อโรคไปลดความไวของเม็ดเลือดขาว จึงทำให้เม็ดเลือดขาวอ่อนล้า ไม่แข็งแรงพอที่จะทำลายเซลล์มะเร็งหรือเชื้อโรคเหล่านี้ได้ จนสุดท้ายเกิดการเคยชินไม่มีการป้องกันทำลายเชื้อนี้อีกต่อไป

ดังนั้น การจะย้อนคืนกระบวนการของระบบภูมิต้านทานนี้ จึงมีการนำโปรตีนของเซลล์มะเร็ง เชื้อที่ก่อมะเร็ง หรือเชื้อก่อภูมิแพ้ซึ่งได้จากการนำเลือดไปผ่านกระบวนเพาะเชื้อเพื่อสกัดเป็นและวัคซีนฉีดกลับเข้าสู่ร่างกาย โดยเม็ดเลือดขาวที่อยู่บริเวณกล้ามเนื้อนี้เองจะเป็นตัวการสำคัญ เพราะเม็ดเลือดขาวในส่วนนี้เมื่อเจอกับวัคซีนจะกินวัคซีน และส่งต่อการจดจำวัคซีนนั้นให้เม็ดเลือดขาวอื่นๆ ได้รู้จักกับโปรตีนที่ฉีดเข้าไป หลังจากนั้นเม็ดเลือดขาวจะไปทำลาย เซลล์มะเร็ง เพราะมีโครงสร้างโปรตีนเหมือนกับที่ฉีดกระตุ้นเข้าไป


สอนให้เรียนรู้เพื่อทำลายอย่างถูกต้อง
Nosode Vaccine เสมือนเป็นกระบวนการย้อนคืนการทำงาน เพื่อสอนเม็ดเลือดขาวภายในร่างกายให้รู้จักกับเซลล์มะเร็ง เชื้อโรค โดยใช้ข้อมูลปัจจัยกระตุ้นมะเร็งที่เรียกว่า Nosode เพื่อทำเป็นวัคซีน และสอนให้เม็ดเลือดขาวในร่างกายเอาชนะเซลล์มะเร็งและเชื้อโรคเหล่านี้ได้นั่นเอง

                                                                                 

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง
SEND A MESSAGE
Your email address will not be published. Required fields are marked.
CALL US : 02 651 5988
Select AH Find Dr Contact Us