Zero Cancer Screening Test การตรวจมะเร็งแนวใหม่ ที่เราอยากให้คุณได้รู้จัก

โทรศัพท์ : 026515988

Zero Cancer Screening Test  การตรวจมะเร็งแนวใหม่

ที่เราอยากให้คุณได้รู้จัก

Zero Cancer Screening Test การตรวจมะเร็งแนวใหม่ ที่เราอยากให้คุณได้รู้จัก

โรคมะเร็ง รู้ตัวไว ป้องกันความเสียหายได้ รู้ตัวช้าอาจสูญเสีย

แม้ว่าโรคมะเร็งจะเป็นปัญหาทางสุขภาพที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตเป็นลำดับต้น ๆ แต่รู้หรือไม่ว่าเราสามารถลดอัตราความสูญเสีย และเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตได้ หากเราสามารถตรวจความผิดปกติของร่างกายได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ   ด้วยการตรวจ Zero Cancer Screening Test  ( RV Test )  โดยสามารถตรวจหาความเสี่ยงของโรคมะเร็งได้ตั้งแต่ระยะศูนย์ ที่เราอยากให้คุณได้รู้จักกับการตรวจชนิดนี้ โดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยง ทั้งผู้ที่ใช้ชีวิตยุคใหม่ ตื่นเช้านอนดึก โหมงานหนัก พักผ่อนน้อย มีประวัติดื่มสุรา สูบบุหรี่ สัมผัสใกล้ชิดสารเคมีต่าง ๆ  ทานอาหารจานด่วน ไม่แตะผัก ไม่รักการออกกำลังกาย รวมไปถึงผู้ที่มีญาติสายตรงป่วยด้วยโรคมะเร็งทุกชนิด

Zero Cancer Screening Test  การตรวจคัดกรองมะเร็งแบบเจาะลึก ที่ปลอดภัยไม่ยุ่งยาก ไม่เจ็บตัว

ในการตรวจสุขภาพประจำปีโดยทั่วไปจะมีการตรวจความเสี่ยงของโรคมะเร็งส่วนโดยใช้วิธีการตรวจเลือด ร่วมกับการตรวจอัลตร้าวซาวด์  หรือการตรวจเอกซเรย์ ซึ่งในบางครั้งกว่าจะพบความผิดปกติของโรคมะเร็งก็เมื่อโรคนั้นได้ดำเนินมาสักระยะหนึ่งแล้ว แต่สำหรับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงของโรคมะเร็ง Zero Cancer Screening Test ( RV Test )    จะมีความแตกต่างจากการตรวจโดยทั่วไปก็คือ เป็นเทคนิควิธีที่สามารถตรวจพบความเสี่ยงการเกิดโรคได้ตั้งแต่ระยะก่อนเกิดโรค

เพราะการตรวจ Zero Cancer Screening Test   นั้นเป็นการตรวจที่ลงลึกไปถึงกลไกทางระบบการเผาผลาญของมะเร็งร่วมกับภูมิต้านทานที่มีความจำเพาะกับมะเร็ง  โดยใช้เพียงตัวอย่างเลือดเพียงแค่ 3 cc  เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงปริมาณของโปรตีน 2 ชนิด ภายในเม็ดเลือดขาว macrophage  ( macrophage จะทำหน้าที่ในการเก็บกินและทำลายพวกสิ่งแปลกปลอม อย่างเช่น เชื้อโรค สารพิษ รวมถึงร่างกายที่มีการแบ่งตัวผิดปกติไป ) ที่มีชื่อว่า TKTL1 และ Apo10 ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญ ว่าขณะนั้นกำลังมีการแบ่งตัวที่ผิดปกติเกิดขึ้นภายในร่างกายหรือไม่ โดยที่กระบวนการเหล่านี้จะเกิดขึ้นอย่างจำเพาะ และพบได้เฉพาะในเม็ดเลือดขาวชนิดนี้เท่านั้นที่ทำหน้าในการกลืนกินสิ่งผิดปกติเหล่านี้เท่านั้น  โดยในขั้นตอนนี้ข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งไปวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญที่ห้องปฏิบัติการในประเทศเยอรมัน และสามารถรู้ผลได้ใน 10 วัน  นับว่าเป็นเทคนิคในการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำดับต้น ๆ ที่ใช้เพียงการเจาะเลือดก็สามารถตรวจคัดกรอง Solid Tumor หรือเนื้องอกได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มแรก หรือตั้งแต่ยังไม่ลุกลามไปเป็นเนื้อร้ายหรือมะเร็ง  โดยจะอาศัยระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายในการระบุความผิดปกติ

Zero Cancer Screening Test  นวัตกรรมการตรวจจากเยอรมันที่กำลังแพร่หลายในหลายประเทศรวมทั้งไทย

Zero Cancer Screening Test  ( RV Test )     ได้ถูกคิดค้นและพัฒนามาจากประเทศเยอรมัน โดยผู้คิดค้นได้ทำการศึกษาวิจัยและได้ทำการทดสอบในกลุ่มตัวอย่างทั้งในกลุ่มคนไข้โรคมะเร็งชนิดต่างๆ รวมถึงในคนสุขภาพดี ซึ่งพบว่าวิธีการตรวจคัดกรองนี้ สามารถตรวจพบเนื้องอกด้วยที่ความไว 97.5% และสามารถคัดกรองผู้ที่สุขภาพดีออกจากผู้ป่วยด้วยความจำเพาะที่ 99.53% ซึ่งจะเห็นได้ว่า Zero Cancer Screening Test  มีความไวและความจำเพาะที่สูงมาก เมื่อเทียบกับอีกหลายวิธีที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ การตรวจคัดกรองด้วยวิธีนี้จึงเริ่มแพร่หลายมากขึ้นทั้งในทางยุโรปรวมถึงเอเชียด้วย

การตรวจ Zero Cancer Screening Test    เหมาะกับใครบ้าง

 1. ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง
 2. ผู้ที่มีประวัติหรือพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง  อาทิ
  • มีประวัติเป็นโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี, ตับอักเสบซี, หูดหงอนไก่, หรือเชื้อเริมที่อวัยวะเพศ
  • ดื่มเหล้า
  • สูบบุหรี่
  • ทำงานหนัก พักผ่อนน้อย มีวิถีชีวิตที่เร่งรีบ จนขาดการดูแลเรื่องโภชนาการที่สมดุล
  • ทำงาน / สัมผัสใกล้ชิด สารพิษ, สารเคมี, สารรังสีต่าง ๆ
 3.  ผู้ป่วยมะเร็งที่ผ่านการรักษาแล้ว ใช้ตรวจติดตามเพื่อเฝ้าระวังการกลับมาเป็นซ้ำ
 4. ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภูมิต้านทานอ่อนแอ

 

ข้อจำกัดของการตรวจด้วย Zero Cancer Screening Test    

 • งดการตรวจคัดกรองในกรณีที่เคยเข้ารับการรักษาโรครุนแรงหรือได้รับการผ่าตัดในระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา  โดยเว้นระยะให้ร่างกายได้พักฟื้นก่อนการตรวจประมาณ 2 – 3 เดือน
 • ต้องไม่อยู่ในระหว่างการใช้ยารักษาโรคตามคำสั่งแพทย์หรือมีอาการเจ็บป่วยอื่นใดร่วมด้วย

ด้วยข้อมูลดังกล่าวของ การตรวจคัดกรองมะเร็ง Zero Cancer Screening Test  เชื่อว่าการตรวจนี้จะเป็นทางเลือกที่ดีในการตรวจหาโรคมะเร็งและความเสี่ยงของการเกิดโรค ในระยะเวลาที่สามารถทำการรักษาได้ เพราะเมื่อเราทราบถึงความเสี่ยงได้ไวในระยะเริ่มต้น โอกาสที่เราจะรีบรักษาให้โรคมะเร็งนั้นหายขาดได้ก็ยิ่งมีสูงเพิ่มมากขึ้น  โอกาสในการใช้ชีวิตตามปกตินั้นก็มีมากขึ้นไปด้วย  และที่สำคัญถึงแม้จะบอกว่ามะเร็งรักษาหายได้ในระยะแรก แต่จะดีกว่าถ้าเราไม่เข้าสู่มะเร็งระยะที่ 1 ด้วยการรู้เท่าทันและไม่เปิดโอกาสให้มันได้ก่อตัวในร่างกายของเรา 

SEND A MESSAGE
Your email address will not be published. Required fields are marked.
CALL US : 02 651 5988
Select AH Find Dr Contact Us