About us

โทรศัพท์ : 026515988

การแพทย์เพื่อสุขภาพที่แท้จริง

ศูนย์การแพทย์บูรณาการ Absolute Health Regenerative Medicine 2

เรา คือ ศูนย์ดูแลรักษาสุขภาพแบบบูรณาการ ที่ผสมผสานการรักษาและการบริการที่ครบครัน พรั่งพร้อมด้วยทีมแพทย์ และ บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถและมากด้วยประสบการณ์ในศาสตร์การรักษาแขนงต่างๆ ที่ได้รับการคัดสรรจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อให้ทุกๆการรักษาของคุณคือสิ่งที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละบุคคล ภายใต้บรรยากาศแห่งความดูดีมีระดับ ทุกสัดส่วนของการบริการคือความลงตัวที่ถูกคิดค้นมาเพื่อความสะดวกสบาย สะอาด ปลอดเชื้อ ปลอดกลิ่น และส่งเสริมการรักษาให้มีความเป็นเลิศอย่างเหนือระดับ.

พลังแห่งการรักษา ผสานการดีไซน์แบบเฉพาะบุคคล

ด้วยแนวคิดความมุ่งหวังของ นพ.ฉัตรชัย ศรีบัณฑิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ก่อตั้ง ศูนย์การแพทย์บูรณาการ แอ็บโซลูท เฮลธ์ กรุ๊ป ที่ต้องการให้ทุกคนได้รับการรักษาที่ต้นตอของสาเหตุแห่งโรค เน้นการป้องกันเพื่อประโยชน์ของสุขภาพ และเน้นให้ร่างกายซ่อมแซมฟื้นฟูชีวิต ด้วยศาสตร์การรักษาที่ลงลึกถึงระดับเซลล์ ส่งเสริมการมีสุขภาพดี โดยทุกกระบวนการรักษาเน้นแนวทางธรรมชาติบำบัดมีที่มาจากสารสกัดจากธรรมชาติ ด้วยการรักษาที่ปลอดภัย ปราศจากผลข้างเคียง จึงทำให้ Integrative Medicine คือคำตอบของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ที่ต้องการได้รับการดูแลรักษารวมถึงการป้องกันโรคก่อนที่จะเจ็บป่วยด้วยการผสานการรักษาที่ดีมีประโยชน์จากศาสตร์ต่างๆ ให้สอดรับเข้ากับแต่ละบุคคลภายใต้การรักษาของแพทย์ผู้มีประสบการณ์

พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อประสิทธิภาพการรักษา

ทีมแพทย์แอ็บโซลูท เฮลธ์ ได้ผ่านการฝึกอบรมและได้รับการรับรองวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสถาบัน ด้วยการทำงานแบบสหสาขาวิชาชีพโดยมีเป้าหมายเพื่อนำทักษะองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ มาบูรณาการกับการรักษา ให้เกิดประสิทธิภาพในการรักษาสูงสุด

สุขภาพดี คือ ชีวิต

ศูนย์การแพทย์บูรณาการ แอ็บโซลูท เฮลธ์ เราเป็นทั้งศูนย์กลางแห่งการรักษาแบบองค์รวมและเป็นแหล่งความรู้ด้านวิชาการให้กับบุคลากรทางการแพทย์และบุคคลทั่วไป ในการดูแลรักษาเพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน รักษาโรค ป้องกันโรค การชะลอวัย ด้วยแนวทางของการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต, การใช้สารอาหาร วิตามินและเกลือแร่, สมุนไพร, สารชีวโมเลกุล การล้างพิษ คีเลชั่น, การใช้ฮอร์โมนธรรมชาติบำบัด, Homeopathy, Bio-oxidative Therapy, Homotoxicology, Autohemotherapy, Hyperthermia, Electrostatic Therapy, Laser haemotherapy, Electromagnetic Stimulation, Energy Medicine, Acupuncture, Acupuncture point Injection.

.

ด้วยปณิธานอันสูงสุดที่มุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพดี ศูนย์การแพทย์บูรณาการ แอ็บโซลูท เฮลธ์ จึงขยายศักยภาพความมีสุขภาพไปยังคนไทยในยังสาขาต่างๆ รวมทั้งหมด 6 สาขาด้วยกัน

  • แอ็บโซลูท เฮลธ์ คลินิกเวชกรรม กรุงเทพฯ
  • แอ็บโซลูท เฮลธ์ คลินิกเวชกรรม ขอนแก่น
  • แอ็บโซลูท เฮลธ์ คลินิกเวชกรรม เชียงใหม่
  • แอ็บโซลูท เฮลธ์ คลินิกเวชกรรม พัทยา
  • แอ็บโซลูท เฮลธ์ คลินิกเวชกรรม โคราช
  • แอ็บโซลูท เฮลธ์ คลินิกเวชกรรม อุดรธานี

นอกจากความมุ่งมั่นที่ต้องการให้คนไทยได้รับการรักษาที่ดีมีประโยชน์กับสุขภาพอย่างแท้จริงแล้ว ทุกๆการดูแลรักษาและการบริการในทุกๆด้าน เรายังคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุด เน้นความเป็นเลิศเพื่อทุกคนเสมอ...เพราะทุกคนคือ VIP

Select AH Find Dr Contact Us