Doctor Detail

โทรศัพท์ : 026515988
นายแพทย์ศิต เธียรฐิติ
แพทย์ผู้มีประสบการณ์ด้านการแพทย์บูรณาการ โภชนบำบัดเพื่อการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
Dr. Profile

นายแพทย์ศิต เธียรฐิติ

SITT  TIENTHITI, MD.

                                                  

Specialty  : Integrative and Regenerative medicine ,  Nutritional Medicine

ความถนัด  :  แพทย์ผู้มีประสบการณ์ด้านการแพทย์บูรณาการ, โภชนบำบัดเพื่อการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ   

                                                

Education and Training ( ประวัติการศึกษาและฝึกอบรม)

2005        Graduated from Faculty of Medicine, Mahidol University

2010        Certificate of attendance , American Board of Anti – Aging and Regenerative Medicine, A4M Thailand

2011        Certified Cell therapy, Association of Cell Therapy, THAI.

2011        Certificate of attendance, 3rd annual stem cell asia and Regenerative medicine , Singapore

2014         Certificate of Nutritional and environmental medicine

               ACNEM –Austracian collegue of nutritional and environmental medicine

2014        Certificate of approval , Chelation Medical Association, THAI.

2014        Certificate of attendance, The 6th Science of Nutrition in Medicine  and Healthcare, Australia

2016        Certificate of completetion,  Advance Nutrition and Wellness , The Center of Integrative  Nutrion and Wellness (IFNW)

2016        American Board Naturopathic Certification in Nutrional Wellness (CNW)

2017       Certificate of completetion,  Injectable Nutrion for Wellness and Chronic disease , The Center of Integrative Nutrion and Wellness        (IFNW)

2017        Certificate of attendance, Laser therapy in Regenerative medicine ( ISLA)
Experience ประสบการณ์และประวัติการทำงาน

2006                  Chief of internship medical doctor, Samutprakarn hospital

                         (หัวหน้าแพทย์ใช้ทุนและแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป รพ.สมุทรปราการ)

2007                  Research assistance and medical teacher, Pharmacology  department , Faculty of Medicine, Siriraj hospital , Mahidol University

                         (แพทย์ใช้ทุน ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราช ม.มหิดล )

2008-2009        Medical doctor at emergency department, Mission hospital Phuket

                        (แพทย์ประจำห้องฉุกเฉิน รพ.มิชชั่นภูเก็ต)

2009-2010        Medical doctor at emergency department, Ladproa general hospital

                        (แพทย์ประจำห้องฉุกเฉิน รพ.ลาดพร้าว)

2010-2011           Medical Consultant at Holistic Medical Center

                           (แพทย์ประจำศูนย์การแพทย์โฮลิสติก- Holistic Medical Center )

2012 to present   Medical Consultant At Absolute Health Regenerative clinic

                            (แพทย์ประจำศูนย์การแพทย์บูรณาการแอ๊บโซลูทเฮลท์)

2015 to present   Board committee, Association of Cell Therapy, THAI.

                            (กรรมการสมาคมเซลล์บำบัดไทย)

2018 to present   Board committee, Chelation Medical Asoociation, THAI. (CMAT)

                       (กรรมการสมาคมคีเลชั่นไทย)

2019 - Present     หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ภาพวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ความเจ็บป่วยที่ไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด ย่อมไม่สามารถรักษาอย่างตรงจุด การได้มีโอกาสรับการรักษากับแพทย์ที่พร้อมค้นหาสาเหตุ เพื่อรักษาอย่างบูรณาการและพร้อมเป็นทั้งครูและโค้ช เพื่อให้คนไข้หายป่วยและมีสุขภาพที่ดีควบคู่กัน ย่อมเป็นสิ่งที่ทุกคนต่างต้องการ

 

ความมุ่งมั่นที่ชัดเจนเพื่อการรักษาอย่างแท้จริง

นพ.ศิต เธียรฐิติ แพทย์ผู้มีประสบการณ์ด้านการแพทย์บูรณาการ โภชนบำบัดเพื่อการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ จาก Science of Nutrition in Medicine and Healthcare, Australia รวมถึง Advance Nutrition and Wellness,(IFNW) และ American Board Naturopathic Certification in Nutrional Wellness (CNW) นอกจากการพัฒนาศึกษาหาความรู้แขนงต่าง ๆ อย่างไม่หยุดนิ่ง ประกอบกับประสบการณ์กว่า 10 ปี ทำให้คุณหมอเชี่ยวชาญในการรักษาดูแลคนไข้แบบองค์รวมอย่างลงลึก และด้วยปณิธานที่ทำให้คุณหมอมุ่งมั่นเป็นแพทย์ที่เน้นรักษาแบบบูรณาการ เพื่อต้องการรักษาคนไข้จากต้นตอของปัญหา ไม่ใช่แค่พบโรคใดโรคหนึ่งและรักษาตามอาการหรือตามตำรา แต่ไม่สามารถรักษาที่ต้นตอของโรคให้หายได้ เป็นแรงผลักดันให้คุณหมอรักษาทุกๆ คนอย่างดีที่สุดเสมอ

ผสมผสานการรักษา...เพื่อผลลัพธ์ที่ดี

เวชศาสตร์ชะลอวัย เป็นการรักษาส่วนหนึ่งที่คุณหมอนำมาปรับใช้ร่วมกับการรักษาหลักแบบการแพทย์บูรณาการ โดยทุกการรักษาสิ่งสำคัญคือเวลาในการพูดคุย ซักประวัติเพื่อเจาะลึกทุกรายละเอียดของชีวิต ทั้งยังเป็นเวลาที่คุณหมอจะเป็นเสมือนนักสืบเพื่อค้นหาว่าสิ่งใดคือต้นตอของปัญหา และในกรณีที่ต้องการข้อมูลในเชิงลึกอาจต้องตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการแบบ Functional Medicine เพื่อให้ทราบว่าโรคมีต้นตอจากสิ่งใดบ้าง อาทิ ระดับการอักเสบ สารพิษในร่างกาย อนุมูลอิสระ ความสมดุลฮอร์โมน สมดุลสารอาหารในร่างกาย เป็นต้น

ผลตรวจยืนยันจะนำไปประกอบกับข้อมูลการซักประวัติ เพื่ออธิบายให้คนไข้ทราบถึงเหตุเชื่อมโยงว่าเพราะเหตุใดจึงเกิดโรคและร่วมกันวางแผนการรักษา โดยคุณหมอจะให้ข้อมูลทั้งวิธีการรักษา การใช้ยา และถ้ามีผลกระทบจะมีกับอวัยวะใดบ้าง แต่หากต้องการรักษาถึงต้นตอของปัญหา จะต้องใช้วิธีใดในการดูแลรักษา เช่น การล้างสารพิษ การฆ่าเชื้อไวรัส การปรับเสริมภูมิ การเลือกสารอาหารหรือสมุนไพร หรือการวางแผนแนวทางการซ่อมแซมเซลล์ ซึ่งทุกกระบวนการคุณหมอจะดูแลรักษาและเป็นเสมือนโค้ชที่ให้คำปรึกษาในการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี


ดีไซน์การรักษาแบบเฉพาะบุคคล

การรักษาคนไข้สำหรับคุณหมอนั้น เน้นการดูแลรักษาแบบเฉพาะบุคคล (Personalized) เพราะคนไข้ถึงแม้เป็นโรคเดียวกัน แต่ต้นตอของปัญหาและรายละเอียดโรคแตกต่างกัน การรักษาย่อมแตกต่างกัน หากเปรียบการรักษาเป็นเสื้อ ถ้าซื้อเสื้อโหลก็คือการดูแลแบบสำเร็จรูป แต่สำหรับคุณหมอรักษาแบบเฉพาะบุคคล จึงเป็นการตัดเย็บเสื้อแบบ Tailor Made

ดังนั้นแนวทางการรักษาจึงไม่มีวิธีที่ตายตัว แต่คุณหมอจะมีหลักการที่เชื่ออยู่เสมอว่า “ร่างกายของทุกคนมีประสิทธิภาพในการซ่อมแซมรักษาตัวเอง และหมอไม่ใช่ผู้ตัดสินว่าจะรักษาหายหรือไม่หาย แต่หมอเป็นเพียงผู้ที่จะช่วยให้ความสามารถในการฟื้นฟูตนเองของคนไข้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่ร่างกายของคนไข้จะทำได้ ภายใต้ความช่วยเหลือของคุณหมอเท่านั้น”   


ความสุขของผู้ให้

การรักษาด้วยแนวทางบูรณาการ นอกจากเราจะได้ช่วยรักษาโรคให้คนไข้แล้ว ยังทำให้คุณหมอได้เห็นรอยยิ้มของคนไข้ที่หายจากโรคจริง ๆ ไม่ใช่แค่ยิ้มเพราะแค่อาการดีขึ้น และเมื่อคนไข้ที่เคยต้องทนทุกข์จากปัญหาที่ถูกระบุว่าไม่สามารถรักษาให้หายได้ แต่เมื่อมารักษากับคุณหมอด้วยการรักษาแบบบูรณาการกลับมีชีวิตที่ดี เพราะหายจากโรคได้ นั่นยิ่งทำให้คุณหมอรู้สึกมีความสุขและดีใจกับคนไข้ไปพร้อม ๆ กัน

..................................................


ย้อนกลับ
SEND A MESSAGE
Your email address will not be published. Required fields are marked.
CALL US : 02 651 5988
Select AH Find Dr Contact Us