ทำไมคุณต้องเลือกวิตามินเฉพาะบุคคล

โทรศัพท์ : 026515988
ทำไมคุณต้องเลือกวิตามินเฉพาะบุคคล
ทำไมคุณต้องเลือกวิตามินเฉพาะบุคคล

คุณจะทราบได้อย่างไรว่า ในแต่ละวันคุณได้รับวิตามินตามที่ร่างกายต้องการ เพราะแต่ละคนต้องการวิตามินที่แตกต่างกัน โดยเราสามารถทราบระดับวิตามินได้จากการตรวจประเมิน   ทำให้การทานวิตามินที่มีขายอยู่ทั่วไปซึ่งมีปริมาณของสารอาหารไม่เท่ากัน   ไม่ตอบโจทย์ที่ตรงจุดให้กับร่างกายของแต่ละคนได้  

แตกต่างจากวิตามินแบบเฉพาะบุคคล (Personalized Pharmacy) ซึ่งเป็นการออกแบบที่ถูกดีไซน์มาเพื่อคุณเท่านั้น เพราะแพทย์จะเป็นผู้เลือกให้ตามระดับที่คุณขาดหรือเกิน โดยมีเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ปรุง ภายใต้การผลิตที่ได้มาตรฐานระดับสากล

SEND A MESSAGE
Your email address will not be published. Required fields are marked.
CALL US : 02 651 5988
Select AH Find Dr Contact Us