Doctor Detail

โทรศัพท์ : 026515988
แพทย์หญิงสุพจี ศรีเกษ
ผู้อำนวยการแพทย์, แพทย์ผู้มีประสบการณ์ด้านการแพทย์บูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย
Dr. Profile

Dr. Supajee Srigade, MD.                                                                        

Medical Doctor License No. 17964


EDUCATION BACKGROUND

1992   Doctor of Medicine at Chiang Mai University

1994-1996 Fellow in Dermatology at Suphannahong Dermatologic Clinic, Bangkok  Thailand

1998  Visiting Doctor and Fellow in Dermatology at Department of Dermatology of IUPUI University, school of medicine, Indiana, USA. Visiting Doctor at Department of Dermatology of Emory University Hospital, Atlanta, Georgia, USA.

2003   Board certified in Family Medicine

2007 – 2008 Certificate of Attendance The Fellowship in Anti- Aging & Functional Medicine Module I- IV of The Austral Asian Academy of Anti – Aging Medicine

2007-2009 Attend Conference of Anti- Aging and Regenerative Medicine of American Academy of Anti -Aging Medicine

2009  Diplomate of American Board of Anti –Aging  and Regenerative Medicine

2011 Board certified of American Board of Anti –Aging  and Regenerative Medicine


DUTY AND POSITION

1992    Work at Department of Community Medicine, Central Hospital Bangkok, Thailand

1993   General Practice at Chularat 3 Hospital, Samutprakarn

1994   Consulting Doctor at Pan Clinic

1994-1996   Residency Doctor at Suphannahong Dermatologic Clinic, Bangkok

1997-1998   Dermatologist at Ratchataewee Poly Clinic and Pan skin Clinic, Bangkok

1999-Present  Dermatologist at Department of Dermatology Sikarin Hospital (Part-Time),

Director and Dermatologist at Suphi Clinic Minburee, Bangkok

2006  Dermatologist at Ruamrudee Wellness Clinic

2007- Present   Medical Director of Absolute Health Group


SOCIAL POSITION

2005   Member of Rotary Club of Bangkapi, Bangkok, Thailand

2007   Director of Club Administration of Rotary Club of Bangkapi, Bangkok, Thailand

2008 -2010  Director of Community Service of Rotary Club of Bangkapi Bangkok , Thailand


เชื่อหรือไม่! แท้จริงแล้ว ชีวิตคนเรามีสิ่งที่ต้องการเพียงไม่กี่อย่าง และถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพ เชื่อว่าทุกคนต่างอยากให้ตนเองและคนที่รักมีสุขภาพที่ดี ไม่มีโรคภัยมาเยือน ขณะเดียวกันก็อยากมีใบหน้าและผิวพรรณที่ดูดีอ่อนกว่าวัยควบคู่กัน  

พญ.สุพจี ศรีเกษ ในอดีตคุณหมอเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนังและความงาม แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งชีวิตก็ย่อมมีมุมมองที่เปลี่ยนไปตามวัยและประสบการณ์ ความต้องการในชีวิตก็เช่นเดียวกันอาจจะแตกต่างหรือเพิ่มเติมไปจากเดิม ดังเช่นคุณหมอที่มีเป้าหมายเกี่ยวกับสุขภาพที่ชัดเจนมากขึ้น ทั้งมุ่งหวังให้ตัวเองดูดี มีสุขภาพที่ดี ชะลอวัยให้อ่อนกว่าวัย และสิ่งสำคัญคือให้คุณพ่อคุณแม่ไม่มีโรคประจำตัว หรืออย่างน้อยสามารถชะลอให้เกิดโรคช้าที่สุด เมื่อมีเป้าหมายแล้วคำถามที่ตามมาก็คือ แนวทางหรือวิธีใดจะทำให้ได้ตามที่ต้องการ?

คำตอบที่คุณหมอได้รับจากจากประสบการณ์การเป็นแพทย์ ทำให้สามารถบอกได้ว่าคงไม่มีสิ่งใดที่ดีไปกว่าแนวทางดูแลสุขภาพแบบองค์รวมโดยการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดโรค รวมถึงการใช้วิตามิน อาหารเสริมเพื่อช่วยชะลอความเสื่อมแห่งวัย คุณหมอจึงศึกษาศาสตร์ด้าน Anti-Aging Medicine พร้อมกับการใช้วิตามินเพื่อดูแลความงามและสุขภาพ ควบคู่กับการดูแลรักษาแบบการแพทย์บูรณาการ Regenerative Medicine เพื่อการดูแลแบบองค์รวมอย่างตรงจุด  

พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ของการรักษา

เมื่อคุณหมอมุ่งเน้นการดูแลรักษาด้วยแนวทางการแพทย์บูรณาการ จึงศึกษาและเรียนรู้ศาสตร์การรักษาที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุมและลงลึกในแต่ละด้าน ทั้ง Certificate of Attendance The Fellowship in Anti- Aging & Functional Medicine Module I- IV of The Austral Asian Academy of Anti-Aging Medicine, Attend Conference of Anti-Aging and Regenerative Medicine of American Academy of Anti -Aging Medicine, Diplomate of American Board of Anti-Aging  and Regenerative Medicine, Board certified of American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine ประกอบกับความเชี่ยวชาญในการดูแลรักษาด้านผิวหนังและความงามที่คุณหมอมีประสบการณ์มานาน จึงทำให้คุณหมอมีความเชี่ยวชาญในการดูแลรักษาด้านเวชศาสตร์การชะลอวัยเป็นอย่างมาก

ความดูดีที่ทุกคนปรารถนา

คนไข้โดยส่วนใหญ่มาพบคุณหมอเพื่อดูแลเรื่องการชะลอวัยเพื่อความอ่อนเยาว์ ความงาม ด้วยวิธีต่าง ๆ อาทิ การร้อยไหม การทำไฟโบรบลาส รวมถึงเพื่อดูแลสุขภาพโดยรวม ล้างสารพิษในร่างกาย ปรับสมดุลฮอร์โมน กระตุ้นความแข็งแรงให้กับระบบการทำงานของร่างกาย และการรักษาโรคต่าง ๆ เรียกได้ว่าคุณหมอ คือ ขวัญใจของผู้ที่รักในการดูแลสุขภาพ ที่ต้องการความดูดีทั้งจากภายในและภายนอก

แก้ไขอย่างตรงประเด็น พร้อมเติมเต็มในส่วนที่ขาด

การดูแลของคุณหมอนอกจากเน้นการรักษาแบบเฉพาะบุคคลแล้ว ยังให้ความสำคัญกับความต้องการของคนไข้ในการเข้ารับรักษาเสมอ ไม่เพียงดูแลในสิ่งที่คนไข้ต้องการเท่านั้น แต่สิ่งใดดีมีประโยชน์และเหมาะกับคนไข้ คุณหมอจะให้คำแนะนำด้วยเสมอ เพราะการทำงานของคุณหมอมุ่งหวังให้คนไข้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในการดูแลรักษา

ประโยชน์ของการแพทย์แบบบูรณาการมีมากกว่าแค่ “สุขภาพ”

สำหรับการรักษาโรคและการดูแลป้องกันในแบบการแพทย์ Regenerative  Medicine ผลที่ได้รับหากมองอย่างรอบด้านจะทำให้ทราบว่าไม่ใช่แค่ผลลัพธ์ในเรื่องของการหายป่วย มีสุขภาพที่ดีเท่านั้น แต่คุณภาพชีวิตที่ดีในด้านอื่น ๆ ก็จะเข้ามาอย่างที่เราไม่คาดคิด เช่น คนไข้รายหนึ่งของคุณหมอตรวจพบมีปัญหาหลอดเลือดหัวใจตีบ และไม่อยากสวนหัวใจตามที่แพทย์หัวใจในรพ.แนะนำ คุณหมอจึงแนะนำให้ทำคีเลชั่น เมื่อทำไปครบ 30 ครั้ง คนไข้บอกว่าสุขภาพแข็งแรง ไม่มีอาการเหนื่อยเช่นเมื่อก่อน สามารถทำงานได้อย่างไร้อุปสรรค และสามารถไปท่องเที่ยวได้ตามที่ใจต้องการ โดยไม่ต้องมีสุขภาพเป็นอุปสรรคเช่นในอดีต

เช่นเดียวกับคนไข้ของคุณหมอที่ต้องการดูแลตนเองให้ดูดี เพื่อเรียกความมั่นใจหลังจากมีปัญหาเรื่องสามีนอกใจ โดยอยากให้ใบหน้ากระชับ คุณหมอแนะนำให้ร้อยไหม พร้อมดูแลสุขภาพโดยรวม ทำให้คนไข้รายนี้ดูดีอ่อนกว่าวัย สุดท้ายสามีกลับมาอยู่เป็นครอบครัวอีกครั้ง สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นผลในอีกแง่มุมที่เกิดขึ้นได้จากการรักตนเอง การดูแลตนเอง เพื่อให้ร่างกายไม่เสื่อมตามวัย จึงเรียกได้ว่าส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ที่เริ่มต้นจากการมีสุขภาพที่ดี

Regenerative Medicine ความสมบูรณ์ของฟังก์ชั่นการรักษา

ตลอดระยะเวลากว่า 15 ปี ที่คุณหมอเป็นแพทย์ Regenerative  Medicine คุณหมอจะบอกเสมอว่า “แนวทางการรักษานี้สามารถตอบโจทย์การเป็นแพทย์ที่ต้องการรักษาและช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ได้อย่างแท้จริง สามารถรักษาโรคเรื้อรังให้หายได้ และสำหรับคุณหมอเองต้องถือว่า Regenerative  Medicine ช่วยให้ความมุ่งหวังที่ต้องการมีสุขภาพดีไม่ให้เสื่อมไปตามวัย และดูอ่อนกว่าวัยสามารถเกิดขึ้นได้จริง รวมถึงสามารถดูแลคนที่รักในครอบครัวให้มีสุขภาพที่ดี ช่วยชะลอโรคที่เกิดขึ้นตามวัย พร้อมทั้งมีสุขภาพที่ดี แข็งแรงกว่าคนในวัยเดียวกัน

เคล็ดลับชะลอวัย สไตล์คุณหมอ

เคล็ดลับในสไตล์คุณหมอที่สามารถทำได้ง่าย และคุณหมอจะบอกคนไข้และคนทั่วไปเสมอ คือการมีสุขภาพที่ดี คือ คุณต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ส่งผลเสียกับสุขภาพ อย่าเครียด อย่านอนดึก ฝึกสมาธิให้จิตใจสงบ ดูแลเรื่องอาหาร เน้นไม่ปรุงแต่ง ลดข้าว แป้ง น้ำตาล เพิ่มปริมาณผักผลไม้ และออกกำลังกาย สิ่งเหล่านี้คือเรื่องพื้นฐานที่มีประโยชน์ และเป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นอีกด้วย ขอเพียงแค่คุณตั้งใจ และลงมือทำเท่านั้นเอง


ย้อนกลับ
SEND A MESSAGE
Your email address will not be published. Required fields are marked.
CALL US : 02 651 5988
Select AH Find Dr Contact Us