Doctor Detail

โทรศัพท์ : 026515988
นายแพทย์วิทวัส สิทธิวัชรพงศ์
แพทย์ผู้มีประสบการณ์การแพทย์บูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย
Dr. Profile

ประวัติการศึกษา :

ปริญญาตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2544

ปริญญาโท  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต เวชศาสตร์ชะลอวัย และฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2556


การศึกษาอบรม :

คีเลชั่นบำบัด พ.ศ. 2553 นำเสนอเคสต่อที่ประชุมสมาคมการแพทย์คีเลชั่น พ.ศ. 2556 ได้รับประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านคีเลชั่นบำบัด

เซลล์บำบัดเบื้องต้น พ.ศ. 2555

มณีเวชเพื่อสุขภาพ สถาบันสุขภาพเด็กมหาราชินี พ.ศ. 2556 , พ.ศ. 2557

หลักสูตรฝังเข็มสามเดือน กรมแพทย์ทหารบก รุ่นที่ 8 พ.ศ. 2557

การนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมษายน พ.ศ. 2558

หลักสูตรอาชีวเวชศาสตร์สองเดือน รพ.นพรัตน์ราชธานี มิถุนายน – กรกฎาคม พ.ศ. 2558

Total body modification seminar, completion of module IV 2015

Bach Flower Remedies 2016

Reiki Level I&II and Master/Teacher Training 2017, license no. 10952025


ประวัติการทำงาน :

อาสาสมัคร ประจำศูนย์ปฎิบัติธรรมพลาญข่อย และโรงเรียนศูนย์พลายข่อย มิถุนายน พ.ศ. 2557 – มีนาคม พ.ศ. 2558


ปัจจุบัน :

แพทย์ประจำศูนย์การแพทย์บูรณาการ Absolute Health Regenerative Clinic สาขาเชียงใหม่


ใครๆ ก็อยากรักษากับแพทย์ที่ใส่ใจแสวงหาความรู้ อัพเดทเรื่องราวสุขภาพแบบไม่สิ้นสุด ขณะเดียวกัน ใครๆ ก็อยากรักษากับแพทย์ที่มองทุกสิ่งเพื่อประโยชน์ของคนไข้ และถ้าเราสามารถได้รับทั้ง 2 สิ่ง ไปพร้อมๆ กัน การรักษานั้นย่อมเกินกว่าคำว่าคุ้มค่า เราต้อง คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดและเหมาะสมให้กับคนไข้แต่ละคนเสมอ และทุกช่วงเวลาที่ได้ตรวจรักษา คือ ช่วงเวลาที่สวยงาม เป็นเวลาที่ได้ช่วยแบ่งปันปัญหาของคนไข้ และแลกเปลี่ยนความรู้ให้แก่กัน คุณหมอจึงให้เวลากับคนไข้

คุณหมอศึกษาและสนในแนวทางการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม หรือการแพทย์ทางเลือกมาโดยตลอด พร้อมทั้งศึกษาเพิ่มเติมด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยในระดับปริญญาโทเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และเมื่อได้ดูแลรักษาด้วยแนวทางของการแพทย์บูรณาการ คุณหมอยิ่งมั่นใจว่าเป็นการรักษาที่สามารถช่วยดูแลคนไข้ได้ทั้งในแง่มุมของการฟื้นฟูร่างกายควบคู่กับจิตใจ และรูปแบบการรักษายังสามารถปรับเพื่อให้เข้ากับคนไข้แต่ละคนให้ได้มากที่สุด

เติมเต็มสิ่งที่ขาดหาย

เหตุผลที่คุณหมอให้ความสำคัญกับการรักษาแบบการแพทย์บูรณาการ เนื่องจากการแพทย์แผนปัจจุบันอาจไม่สามารถบำบัดโรคได้ทั้งหมด นั่นหมายความว่าต้องมีทางเลือกอื่นๆ ที่จะมาช่วยตอบโจทย์การรักษา คุณหมอจึงให้ความสนใจกับการแพทย์แบบบูรณาการ ซึ่งการเป็นแพทย์บูรณาการนั้นหากจะมองเทียบกับแพทย์โดยทั่วไป ก็เป็นเสมือนแพทย์ประจำบ้านที่พร้อมดูแลคนไข้ในภาพรวม แต่ต่างกันที่สามารถเลือกใช้แนวทางการรักษาต่าง ๆ ที่เหมาะกับคนไข้ได้อย่างเต็มศักยภาพ ดีไซน์การรักษาให้คนไข้โดยมีศาสตร์การรักษาที่หลากหลายไว้รองรับ และไฮไลท์ที่โดดเด่นคือการรักษาเพื่อค้นหาสาเหตุของโรค เพื่อแก้ไขซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง  

มอบให้ทั้งการรักษา และความรู้เพื่อการดูแลที่ยั่งยืน

คนไข้โดยส่วนใหญ่ที่เข้ามารักษาจะเป็นผู้ใส่ใจดูแลตนเองในเบื้องต้น ดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดในการรักษาทุก ๆ ครั้งกับทุก ๆ เคสของคุณหมอ นอกจากรักษาด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสม ให้ความรู้เกี่ยวกับตัวโรคแล้ว การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลตนเองที่เหมาะสมกับคนไข้ย่อมเป็นสิ่งที่มีค่า ซึ่งแนะนำตามไลฟ์สไตล์ของคนไข้ เพื่อให้การดูแลนั้นเป็นไปโดยธรรมชาติ และสามารถทำได้อย่างยั่งยืน สิ่งที่คุณหมอย้ำเสมอคือ “หมอที่ดีที่สุด คือ ตัวเราเอง” เพราะเรารู้จักตัวเราเองดีที่สุด เพื่อให้คนไข้ตระหนักถึงความสำคัญในพลังของการรักษาตนเอง และเริ่มต้นปรับทัศคติให้กับตนเอง ตั้งเป้าหมายตั้งแต่เดี๋ยวนี้ว่า จะเริ่มต้นดูแลสุขภาพในทุกๆ วัน อย่ารอ! 

 ความรู้เพื่อการรักษาและพลังแห่งศรัทธา

คุณหมอเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ เพราะคุณหมอมองว่า การรักษาย่อมมีสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ จึงต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆ อัพเดทข้อมูลในด้านต่างๆ ให้มากที่สุด เพื่อจะได้มีศักยภาพพร้อมอย่างรอบด้านในการรักษา และไม่เพียงจะได้ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เท่านั้น เพราะคนไข้นับเป็นครูที่สำคัญของแพทย์ด้วยเช่นเดียวกัน

นอกจากความรู้ในการรักษาและประสบการณ์ที่คุณหมอมีแล้ว ยังได้ศึกษาเพิ่มเติมจนได้การรับรองเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านคีเลชั่นบำบัด และศึกษาด้านเซลล์บำบัดเบื้องต้น, มณีเวชเพื่อสุขภาพ, เรียนหลักสูตรฝังเข็ม การนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หลักสูตรอาชีวเวชศาสตร์สองเดือน รพ.นพรัตน์ราชธานี รวมถึงการฝึกอบรมต่างๆ เช่น Total body modification, completion of module IV 2015, Bach Flower Remedies 2016, Reiki Level I&II and Master/Teacher Training

สิ่งสำคัญของการเรียนไม่ใช่แค่ได้ความรู้ในเพื่อการรักษา แต่ยังเป็นเครื่องมือแห่งความมั่นใจ เพราะแอ็บโซลูท เฮลธ์ สาขาเชียงใหม่ มีทั้งคนไข้ชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมาก ซึ่งล้วนใส่ใจในสุขภาพและศึกษาข้อมูลสุขภาพอยู่เสมอ ดังนั้นถ้าแพทย์ไม่สามารถตอบคำถามหรือให้ข้อมูลที่เจาะลึกกับคนไข้ได้ การรักษาอาจไม่ราบรื่น เพราะคนไข้ขาดความเชื่อมั่นในแพทย์ แต่ขณะเดียวกันถ้าแพทย์สามารถให้ข้อมูลกับคนไข้ได้ในทุกมิติ ย่อมเป็นสิ่งที่ดีกับคนไข้และได้รับความไว้วางใจที่มากขึ้น เรียกว่าความรู้ต่างๆ ที่คุณหมอศึกษา เป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับทั้งแพทย์และคนไข้ไปพร้อมๆ กัน 

การทำงานที่มาด้วยหัวใจ  

ทุกการรักษา คุณหมอจะดูแลคนไข้เสมือนเป็นคนในครอบครัว คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดและเหมาะสมให้กับคนไข้แต่ละคนเสมอ และทุกช่วงเวลาที่ได้ตรวจรักษา คือ ช่วงเวลาที่สวยงาม เป็นเวลาที่ได้ช่วยแบ่งปันปัญหาของคนไข้ และแลกเปลี่ยนความรู้ให้แก่กัน คุณหมอจึงให้เวลากับคนไข้ในการตรวจแต่ละครั้งอย่างเต็มที่ เพื่อคอยรับผู้ฟังและประมวลผลให้ทราบถึงต้นตอปัญหา และให้ทราบถึงเป้าหมายที่คนไข้ต้องการ เพื่อให้การรักษาถูกต้องและสอดคล้องกับสิ่งที่คนไข้ปรารถนา เพราะนั่นย่อมเป็นความสุขที่ถูกเติมเต็มอย่างมีคุณค่า

มีบุคคลหนึ่งเคยถามคุณหมอว่า...เคสไหนคือเคสที่ประทับใจที่สุด...แต่สิ่งที่คุณหมอตอบ...กลับสร้างความประทับใจให้คนฟังและคนรอบข้างที่มากกว่า..นั่นคือ “ผมประทับใจทุกเคสครับ เพราะทุกเคสสำคัญ”

ย้อนกลับ
SEND A MESSAGE
Your email address will not be published. Required fields are marked.
CALL US : 02 651 5988
Select AH Find Dr Contact Us