การฉีดจุด ทางเลือกเพื่อการรักษาเฉพาะที่ในการเข้าถึงปัญหา

โทรศัพท์ : 026515988
การฉีดจุด ทางเลือกเพื่อการรักษาเฉพาะที่ในการเข้าถึงปัญหา
การฉีดจุด ทางเลือกเพื่อการรักษาเฉพาะที่ในการเข้าถึงปัญหา

การฉีดจุด เป็นเทคนิคการรักษาซึ่งสามารถทำได้หลายแบบ ได้แก่ การฉีดจุดแบบ Neural Therapy การฉีดจุดผสมผสานจุดฝังเข็มแบบการแพทย์แผนจีน และการฉีดจุดแบบโฮมีโอพาธี

1.การฉีดจุดแบบ Neural Therapy
มีต้นกำเนิดจากประเทศเยอรมนี โดย Dr. Huneke เป็นเทคนิคการรักษาด้วยการฉีดยาชาเข้าไปบริเวณเส้นประสาทที่เกิดปัญหา เพื่อรักษาอาการปวด หรืออาการอื่นๆจากเส้นประสาท โดยยาที่ฉีดไปนั้นไม่เพียงแต่ระงับปวด แต่จะเข้าไปปรับรีเซตการทำงานของเส้นประสาทใหม่ หากเปรียบเทียบก็เสมือนคอมพิวเตอร์ที่มีอาการรวน เมื่อเรากดปิดและรีสตาร์ทใหม่ก็จะสามารถใช้งานได้ดีขึ้น การฉีดจุด Neural Therapy ก็เช่นเดียวกันการฉีดจุด Neural Therapy สามารใช้ได้กับผู้ที่มีอาการ เช่น

  • ปวดศีรษะ
  • ไมเกรน
  • ปวดเส้นประสาท
  • เวียนศีรษะบ้านหมุน เป็นต้น

ทั้งนี้ การฉีดแบบ Neural Therapy จะเน้นฉีดจุดไปยังเส้นประสาทที่ควบคุมจุดที่เกิดปัญหา

2. การฉีดจุดผสมผสานจุดฝังเข็มแบบการแพทย์แผนจีน
การฉีดจุดด้วยเทคนิคนี้จะเน้นฉีดจุดไปตามจุดฝังเข็ม เช่น กรณีที่แพทย์ตรวจชีพจร และพบว่าคนไข้มีอาการเหนื่อยจากปัญหาหัวใจอ่อนแอ สามารถฉีดจุดไปยังจุดฝังเข็มของลมปราณหัวใจ ซึ่งการฉีดจุดแบบนี้ทำให้พลังของเส้นลมปราณได้รับการกระตุ้นมากกว่าการฝังเข็มเพียงอย่างเดียว เพราะมีเรื่องยาและวิตามินเข้ามาช่วย3. การฉีดจุดแบบโฮมีโอพาธี
เป็นการฉีดจุดโดยใช้ยาโฮมีโอพาธี ซึ่งเป็นสารบำบัดจากธรรมชาติที่มาจากพืช สัตว์ รวมถึงแร่ธาตุต่างๆ และนำสารเหล่านี้ผ่านกระบวนการเจือจาง เพื่อลดความเข้มข้น แต่มีพลังบำบัดเพิ่มขึ้น ซึ่งวิธีนี้มีประโยชน์กับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับอาการปวด เช่น ปวดคอ ปวดหลัง ปวดตามข้อ เป็นต้น

สำหรับการเลือกเทคนิคในการฉีดจุดและจำนวนครั้งที่ต้องฉีด แพทย์จะเป็นผู้พิจารณาตามอาการและความเหมาะสมของแต่ละบุคคล

SEND A MESSAGE
Your email address will not be published. Required fields are marked.
CALL US : 02 651 5988
Select AH Find Dr Contact Us