วิตามินเฉพาะบุคคล คำตอบที่ร่างกายต้องการ

โทรศัพท์ : 026515988
วิตามินเฉพาะบุคคล คำตอบที่ร่างกายต้องการ
วิตามินเฉพาะบุคคล คำตอบที่ร่างกายต้องการ

การรับประทานวิตามินในปัจจุบันหากจะบอกว่าเป็นแฟชั่นก็อาจไม่ผิดนัก เพราะบางคนรับประทานเพราะคิดว่าจะทำให้ผิวสวย บางคนรับประทานเพราะรู้สึกว่าร่างกายขาด และวิตามินก็ยังหาซื้อได้ง่าย เรียกว่าเมื่อไหร่รู้สึกต้องการรับประทานวิตามินก็สามารถหาได้จากร้านสะดวกซื้อใกล้บ้าน (แต่) คำถามคือ


คุณรับประทานวิตามินเพื่ออะไร?

วิตามินที่รับประทานร่างกายขาดจริงหรือ?

ปริมาณที่รับประทานเหมาะสมกับร่างกายของคุณจริงหรือไม่?

เชื่อว่าทุกคนไม่สามารถตอบได้อย่างแน่นอน...ถ้าตราบใดที่รับประทานวิตามินเพียงเพราะแค่รู้สึกว่าต้องรับประทาน ไม่ใช่เพราะผลตรวจทางการแพทย์ระบุว่าขาด เราจึงพร้อมเป็นที่ปรึกษาดูแลให้คุณได้รับวิตามินเสริมที่ร่างกายต้องการจริงๆ โดยการการตรวจอย่างมีมาตรฐาน และจัดสรรวิตามินแบบเฉพาะบุคคล (Personalized Pharmacy) เพื่อให้เหมาะกับร่างกายของคุณอย่างเป็นระบบ


ระดับวิตามินที่แท้จริง
วิตามินมีประโยชน์และมีความสำคัญกับร่างกาย เมื่อใดที่ขาดวิตามินร่างกายจะไม่แข็งแรง เจ็บป่วยง่าย ทรุดโทรม และเกิดความเสื่อมได้ ปกติคนเราได้รับวิตามินจากการรับประทานอาหาร 5 หมู่ ในปริมาณที่เหมาะสม เพราะฉะนั้นถ้าสามารถบริโภคโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ผัก ผลไม้ และไขมัน ที่ปลอดภัยไร้สารพิษได้อย่างเพียงพอกับที่ร่างกายต้องการ วิตามินเสริมก็ไม่จำเป็นอีกต่อไป

    แต่ในปัจจุบันคงมีคนจำนวนไม่มากนักที่สามารถทำได้ วิตามินเสริมจึงมีความจำเป็นสำหรับการดูแลสุขภาพ ร่างกายคนเรามีความแตกต่างกัน ความต้องการเสริมวิตามินต่างกัน ในขณะที่วิตามินสำเร็จรูปที่จำหน่ายอยู่ทั่วไปมีสูตรที่เท่ากัน ย่อมหมายความว่าทุกคนที่รับประทานวิตามินในแต่ละเม็ดจะได้รับวิตามินเท่ากัน แต่ร่างกายแต่ละคนต้องการปริมาณแตกต่างกันและหากร่างกายต้องการ วิตามินหลายชนิดจะต้องรับประทานวิตามินเพิ่มเป็นจำนวนหลายเม็ดตามไปด้วย ซึ่งส่วนประกอบวิตามินสำเร็จรูปแต่ละชนิดอาจมีวิตามินและแร่ธาตุซ้ำซ้อนกัน ย่อมส่งผลให้ร่างกายรับวิตามินเกิน หรือหากไม่พิจารณาให้ดีวิตามินที่รับประทานอาจยังไม่เพียงพอกับที่ร่างกายต้องการ

       ดังนั้น วิตามินเสริมที่ซื้อมารับประทานเองนอกจากจะไม่ตรงกับที่ร่างกายต้องการแล้ว ยังอาจส่งผลกระทบให้ตับและไตต้องทำงานหนักอีกด้วย เพราะฉะนั้น เมื่อใดก็ตามที่รู้สึกว่าร่างกายควรได้รับวิตามินเสริมเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี หรือเพื่อฟื้นฟูร่างกายในภาวะเจ็บป่วย ควรปรึกษากับแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัยเพื่อตรวจระดับวิตามินและแร่ธาตุของแต่ละบุคคล ให้ทราบข้อเท็จจริงว่าวิตามินชนิดใดที่ร่างกายพร่องหรือเกิน และให้แพทย์เป็นผู้ดูแลเลือกวิตามินที่คุณควรได้รับอย่างเหมาะสม


วิตามินเพื่อคุณคนเดียว (Personalized Pharmacy)

เมื่อแพทย์พูดคุย ซักประวัติและวิเคราะห์ปัญหาของแต่ละบุคคล พร้อมทั้งทราบผลระดับของวิตามินที่ขาดหรือเกินแล้ว จะพิจารณาให้วิตามินเสริมแบบเฉพาะบุคคล (Personalized Pharmacy) โดยวิตามินที่แพทย์สั่งจะถูกปรุงขึ้นโดยเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญ ภายใต้การผลิตของบริษัทที่ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อให้ได้วิตามินสำหรับคุณโดยเฉพาะและระยะเวลาในการรับประทานวิตามินไม่มีกำหนดที่แน่ชัด ต้องพิจารณาจากไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของแต่ละบุคคล เพราะถ้าสามารถรับประทานอาหารที่สะอาด ปลอดภัยได้ในปริมาณที่เหมาะสมก็สามารถลดหรือหยุดวิตามินเสริมเฉพาะบุคคลได้

     ในทางกลับกันถ้ารู้สึกว่าไม่สามารถรับประทานอาหารได้ครบถ้วนและต้องการรับประทานวิตามินไปเรื่อยๆ ก็เป็นสิ่งที่สามารถทำได้และไม่มีผลเสีย เพราะเป็นวิตามินเสริมที่ปรุงขึ้นทำตามสัดส่วนที่ร่างกายแต่ละคนต้องการ และหลังรับวิตามินเสริมแพทย์จะนัดติดตามผลเป็นระยะ เพื่อปรับสัดส่วนวิตามินตามความเหมาะสม บางรายอาจต้องตรวจเลือดเพื่อดูผลของการให้วิตามิน แต่โดยส่วนใหญ่แล้วนอกจากผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ แพทย์จะทราบถึงผลดีของวิตามินเสริมจากคำบอกเล่าของคนไข้ ที่สามารถรับรู้ได้ถึงความเปลี่ยนแปลงในแง่มุมต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้นับเป็นเครื่องยืนยันว่าวิตามินเสริมเฉพาะบุคคลมีความสำคัญกับการใช้ชีวิตของทุกคนเป็นอย่างมาก

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง
SEND A MESSAGE
Your email address will not be published. Required fields are marked.
CALL US : 02 651 5988
Select AH Find Dr Contact Us