Doctor Detail

โทรศัพท์ : 026515988
นายแพทย์นนท์ ฤกษ์ถนอม
แพทย์ผู้มีประสบการณ์การแพทย์บูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
Dr. Profile

EDUCATION

Highest Education

Mae Fah Luang University 2017-2019

Master of Science in Anti-Aging and

Regenerative Medicine

Graduated date - 31/07/2019

 

Chulalongkorn University 2010-2016

Doctor of medicine

Graduated date - 13/05/2016

  

High school

Triamudom suksa school, Bangkok, Thailand 2007-2010

Major - Science


WORK EXPERIENCES

 

Period      April 2020 - Present

Company    Absolute health clinic

Position     Regenerative medicine and pain management Physician

Job Description consult and recommend patients about their individual health and pain management. Give proper therapies for each patient.

 

Period       January 2019 – August 2021

Company    Bangkok Anti-Aging center

Position     Regenerative medicine Physician (part-time)

Job Description consult and recommend patients about their individual health. Give proper therapies for each patient.

 

Period       July 2019 – July 2020

Company    World Medical Center Hospital

Position     Regenerative medicine Physician at Oasis Wellness Center

Job Description consult and recommend patients about their individual health. Give proper therapies for each patient.

 

Period       June 2017 - December 2018

Company    Vibharam Hospital

Position     General Practitioner doctor

Job Description Responsible for taking care of patients in outpatient department

 

Period       June 2016 - May 2017

Company    Srisangworn Sukhothai Hospital

Position     General Practitioner doctor

Job Description Responsible for taking care of patients in inpatient department and outpatient department.


Accreditation

  • Doctor of Medicine, Chulalongkorn University,Thailand
  • Master of Science in Anti-Aging and Regenerative Medicine, Mae Fah Luang University, Thailand
  • Certificate of Attendance in the 18th Practical Chelation Therapy,Chelation Medical Association of Thailand (CMAT)
  • Certificate of Attendance in the 9th Introduction to Practical Cell Therapy (IPCT), Association of cell therapy of Thailand (ACTHAI)
  • Certificate of Attendance in TIMA Nutraceutical 2019 Conference, Thai Integrative Medical Association (TIMA), Ministry of Public Health
  • Certificate of Attendance in Medical Cannabis and Cannabinoids, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital
  • Certificate of attendance in international congress of aesthetic physician (ICAP) perspective in Asian beauty 2019
  • Certificate of attendance INNOVATION THROUGH PRACTICE, Juntendo university, school of medicine, Tokyo, Japan
  •  American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine (ABAARM), American Academy of Anti-Aging Medicine, Chicago, Illinois, USA

นพ.นนท์ ฤกษ์ถนอม แพทย์ผู้มีประสบการณ์ด้านการแพทย์บูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย  สำเร็จการศึกษา วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   เป็นคุณหมอผู้เริ่มต้นความฝันจากความชอบในวิชาชีววิทยา สู่บทบาทของแพทย์ประจำแผนกสูตินรีเวช แผนกศัลยกรรม แผนกอายุรกรรม  จนกระทั่งค้นพบตัวตนและความชอบในการรักษาด้วยการแพทย์แบบบูรณาการที่เน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ซึ่งให้ความสำคัญกับการป้องกันมากกว่ารักษา

 

เห็นความสำคัญของการป้องกันมากกว่ารักษา

เหตุผลที่คุณหมอนนท์เลือกที่จะมาเป็นแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัยด้วยแนวทางการแพทย์แบบบูรณการ  เป็นเพราะคุณหมอเล็งเห็นว่าผู้คนในปัจจุบันนั้น จะมีปัญหาสุขภาพและป่วยได้ง่ายกว่าคนในสมัยก่อน   ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งก็มาจากวิถีการดำเนินชีวิตสมัยใหม่  เช่น แต่ก่อนคนจะป่วยด้วยโรคมะเร็ง  โรคเบาหวาน  โรคเรื้อรังต่าง ๆ และโรคที่เกิดจากความเสื่อมของร่างกายเช่น ปัญหาอาการปวด  ก็เมื่ออายุเลยวัยกลางคนไปแล้ว   แต่เดี๋ยวนี้ปัญหาที่ว่ามาทั้งหมด  กลับเกิดขึ้นในคนที่อายุน้อยลงเรื่อย ๆ   คุณหมอจึงได้พยายามเสาะแสวงหาคำตอบ เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดูแลคนไข้  จากเดิมที่ตั้งรับเพื่อการรักษาเมื่อมีปัญหา  มาเป็นการดูแลในเชิงป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพ  ซึ่งคุณหมอเล็งเห็นว่าศาสตร์การดูแลที่เรียกว่าเวชศาสตร์ชะลอวัยนั้น มีเนื้อหาที่แปลกใหม่  อีกทั้งยังจะสามารถช่วยป้องกันการเกิดโรค  ทำให้ตรวจพบปัญหาและความเสี่ยงได้ในทันที ช่วยให้การวางแผนแนวทางการแก้ปัญหาหรือการรักษานั้นเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพดีกว่าเดิม

 

พัฒนาความรู้ไม่สิ้นสุด เพื่อประสิทธิผลที่ดีที่สุดในการดูแลรักษา

เพราะการดูแลคนไข้ในแนวทางของการแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัยนั้น  เป็นการรักษาแบบลงลึกถึงต้นเหตุ และปัจจัยของการเกิดโรค  ซึ่งในการรักษานั้นก็ขึ้นอยู่กับพยาธิสภาพของร่างกาย  ปัจจัยพื้นฐานของคนไข้ในแต่ละคน  เช่น  โรคประจำตัว ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตและการดูแลสุขภาพในอดีตที่ผ่านมา  ทำให้การรักษาคนไข้ในแต่ละเคสนั้นมีความซับซ้อน   และด้วยความที่คนรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบัน  มีการเข้าถึงข้อมูลเรื่องของโรคและการรักษาได้ง่ายกว่าในอดีตเพียงปลายนิ้วสัมผัส  ทำให้ในการวางแผนการรักษาหรือให้คำแนะนำกับคนไข้นั้นก็จะมีความยากขึ้นไปอีกหนึ่งระดับ   เพราะคนไข้บางท่านจะมีวิธีการปฏิบัติหรือความเชื่อเรื่องการดูแลตนเองเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว   การที่คุณหมอจะให้ข้อมูลหรือคำแนะนำในการรักษาก็ต้องอาศัยความละเอียดและองค์ความรู้ที่หลากหลาย เพื่อที่จะวางแผนการรักษาให้เหมาะสมกับคนไข้แต่ละบุคคล  โดยผลการรักษานั้นก็ต้องเห็นผลชัดเจนและมีประสิทธิภาพร่วมด้วย  ซึ่งคุณหมอทราบดีว่าในการเตรียมตัวเพื่อวางแผนดังกล่าว  ไม่เพียงจะต้องอาศัยความรู้ที่ได้จากตำรามาตรฐานทางการแพทย์ที่ได้ร่ำเรียนมาอย่างเดียวเท่านั้น   แต่การต่อยอดความรู้ด้วยการอัพเดทเทรนด์สุขภาพ  ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ ๆ นั้นจะเป็นตัวช่วย ที่ทำให้คุณหมอสามารถนำความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้ในการรักษาคนไข้ได้ต่อไปในอนาคต  ตั้งแต่การให้คำปรึกษา  การตรวจวินิจฉัย  การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพด้านต่าง ๆ   คุณหมอจึงตั้งใจว่าจะพัฒนาความรู้อย่างไม่สิ้นสุด  ตลอดเวลาของการทำหน้าที่แพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัย

   

ต่อยอดความรู้อยู่เสมอ

ด้วยความตั้งใจอันแน่วแน่ที่อยากต่อยอดความรู้เพื่อการรักษาคนไข้ คุณหมอนนท์จึงได้มุ่งมั่นที่จะแสงหาความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะของตนเองอยู่เสมอ  เมื่อใดที่มีการประชุมทางวิชาการ หรือการอบรมความรู้ที่สามารถนำมาใช้เพิ่มทักษะและความเชี่ยวชาญ ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ หากมีโอกาสก็ไม่พลาดที่จะเป็นหนึ่งในบุคคลที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนั้น  ซึ่งในทุก ๆ  การอบรมก็เป็นหลักสูตรที่ได้รับความสนใจจากแพทย์หลาย ๆ ท่าน รวมถึงคุณหมอนนท์ในการเข้าร่วมงาน อาทิ  Attendance in the 18th Practical Chelation  Therapy,Chelation Medical Association of Thailand (CMAT) , Attendance in the 9th Introduction to Practical CellTherapy (IPCT), Association of cell therapy of Thailand (ACTHAI) , Attendance in TIMA Nutraceutical 2019 Conference, ThaiIntegrative Medical Association (TIMA), Ministry of Public Health , Attendance in Medical Cannabis and Cannabinoids, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital ,Attendance International congress of aesthetic physician (ICAP) perspective in Asian beauty 2019, Director of Community Service of Rotary Club of Bangkapi Bangkok , Thailand  ซึ่งแต่ละงานที่กล่าวมาล้วนแล้วแต่เป็นเวทีที่ช่วยเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์เพื่อการต่อยอดตามความตั้งใจของคุณหมอได้เป็นอย่างดี

 

อย่างไรก็ตามนอกจากการเข้าร่วมประชุมอบรมแล้ว  คุณหมอยังอาศัยการเรียนรู้จากอาจารย์แพทย์รุ่นพี่แบบรุ่นต่อรุ่น   ซึ่งท่านก็ได้มีการถ่ายทอดความรู้และอัพเดทวิยาการใหม่  ๆ ในการดูแลรักษาคนไข้อยู่เสมอ

 

ให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและชัดเจน เพื่อให้คนไข้ได้รับการรักษาที่ดีที่สุด

คุณหมอนนท์ได้บอกกับเราว่า  ทุกคนสามารถตัดสินใจเลือกการดูแลตนเอง และการรักษาตนเองได้ในแบบฉบับที่ต่างกันไป ดังนั้นในบทบาท หน้าที่ของการเป็นแพทย์สิ่งที่คุณหมอมอบให้ได้ดีที่สุดก็คือ  คำแนะนำ  ชี้ให้เห็นถึงข้อดีและข้อเสียในสิ่งต่าง ๆ ที่คนไข้ปฏิบัติ  โดยให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและชัดเจนตามหลักมาตรฐานสากล  พื่อให้คนไข้ได้รับการรักษาและคำแนะนำที่ดีที่สุด ในบทบาทของแพทย์ที่ต้องการมอบสิ่งที่ดีที่สุด โดยได้สัมผัสถึงการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีนั่นเอง

ย้อนกลับ
SEND A MESSAGE
Your email address will not be published. Required fields are marked.
CALL US : 02 651 5988
Select AH Find Dr Contact Us