About us

โทรศัพท์ : 026515988

Awards

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ศูนย์การแพทย์บูรณาการแอ็บโซลูท เฮลธ์ก้าวสู่ศักยภาพอีกขั้นของการเป็นสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองการให้บริการทางการแพทย์ที่เชื่อถือได้ และเป็น “Best Medical Practice 2017 ที่ให้การรักษาที่ดีที่สุด” โดยสมาคมการแพทย์ยุโรป EUROPEAN MEDICAL ASSOCIATION, BELGIUM

ผ่านการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ด้านการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ

และได้รับรางวัล "ความเป็นเลิศด้านคุณภาพ" Excellence in Quality ระดับนานาชาติสำหรับความเป็นผู้นำด้านการบริหาร, มีจริยธรรมทางธุรกิจและความมุ่งมั่นต่อการรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพสากล จาก Europe Business Assembly Corporation of Social Partnership

คุณจึงมั่นใจได้ว่าเราพร้อมให้การดูแลรักษาภายใต้การบริการแบบมาตรฐานสากล

TOP CEO Awards
นายแพทย์ฉัตรชัย ศรีบัณฑิต CEO ศูนย์การแพทย์บูรณาการแอ็บโซลูท เฮลธ์
ได้รับรางวัลสุดยอดนักบริหารแห่งปี 2017 : TOP CEO Awards 2017
ในโครงการพัฒนาสุดยอดนักบริหารแห่งปี

นพ.ฉัตรชัย ศรีบัณฑิต   ประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้งแอ็บโซลูท เฮลธ์ กรุ๊ป ได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)   ในพิธีประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2019” ( Quality Person of The Year 2019 )  ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ใน “รางวัลบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2019 ภาคธุรกิจการแพทย์” 

ด้วยผลงานการดำเนินธุรกิจที่โดดเด่น ประกอบคุณงามความดี ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและส่วนรวม อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างของความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจที่น่ายกย่อง ชื่นชม ยินดี 

โดยรางวัลนี้เป็นรางวัลที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้มอบให้โดยมีผู้ได้รับรางวัลจำนวน 108 ท่าน จาก 20 ภาคธุรกิจ ซึ่งนับว่าเป็นความสำเร็จและความภาคภูมิใจของแอ็บโซลูท เฮลธ์ กรุ๊ป เป็นอย่างมาก


ศูนย์การแพทย์บูรณาการแอ็บโซลูท เฮลธ์ และ นายแพทย์ฉัตรชัย ศรีบัณฑิต ได้รับรางวัล

 Thailand's Fastest Growing Brands & Leaders 2019-2020 จาก AsiaOne Magazine and United Research Services Media Consulting 


ศูนย์การแพทย์บูรณาการแอ็บโซลูท เฮลธ์ ได้รับเครื่องหมาย SHA Plus+ ( Amazing Thailand Safety & Health Administration) ซึ่งเป็นโครงการยกระดับอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยว และสุขภาพของไทย โดยความร่วมมือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเปิดโอกาสให้หน่วยงานจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมโครงการ เพื่อยกระดับมาตรการความสะอาด ความปลอดภัยด้านสุขภาพ และสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวรวมถึงผู้เข้ารับบริการที่เข้าซื้อสินค้าหรือบริการในกิจการที่กำหนด เพื่อให้ผู้รับบริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทุกท่านมั่นใจได้ว่าจะได้รับความปลอดภัยจากสินค้าและบริการดังกล่าวในประเทศไทย

ศูนย์การแพทย์บูรณาการแอ็บโซลูท เฮลธ์ ศูนย์เวลเนส ที่ได้รับการรับรอง จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประเภทสถานพยาบาล โดยได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565
ทั้งนี้ก็เพื่อให้คุณได้มั่นใจว่าเราพร้อมให้การรักษาและการดูแลคุณอย่างครอบคลุมทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อให้ผลดีนั้นเกิดกับคุณผู้รับบริการได้มากที่สุด เพราะเราเชื่อว่าสุขภาพดีเป็นสิ่งที่กำหนดได้

Select AH Find Dr Contact Us