Doctor Detail

โทรศัพท์ : 026515988
แพทย์หญิงฉันทนา สมผดุง
Dr. Profile

ประวัติการศึกษาและฝึกอบรม


2535

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2539 -2541

แพทย์ต่อยอดด้านผิวหนังและความงามสถาบันไลอ้อนสุพรรณหงส์

2542

ประกาศนียบัตรการอบรมด้านการรักษาเรื่องผมและขนและการกำจัดขน จากโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

2542 

ประกาศนียบัตรการอบรมระยะสั้นด้านความก้าวหน้าทางตจวิทยา จาก รพ.ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล

2546

อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว จาก แพทยสภา

2547

ประกาศนียบัตรการอบรมการประชุมสัมมนาด้านมีโสเธอราปีเพื่อความงาม จาก สมาคมมีโสเธอราปีแห่งประเทศไทย

2552

ประกาศนียบัตรการอบรมด้านตจวิทยาความงามระดับสูง จาก สำนักเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2557

ประกาศนียบัตรการอบรมด้านโบทูลินั่มทอกซินและการฉีดใต้ผิวหนังแนวใหม่ (ฝึกปฏิบัติ)จาก สำนักเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประกาศนียบัตรการอบรมด้านศาสตร์และศิลป์ด้านตจวิทยา จาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยจูเทนโด โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับ มหาวิยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2558

ประกาศนียบัตรการอบรมด้านการเวชศาตร์การกีฬาเพื่อการชะลอวัยและสุขภาพ จากสำนักเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประกาศนียบัตรการประชุมวิชาการประจำปี ของสมาคมตจวิทยาความงามนานาชาติ

ประกาศนียบัตรการอบรมด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพระดับสูง จาก อินทริเกทีฟ  ฟังชั่นนอล นิวทริชั่น แอนด์ เวลเนส เซนเตอร์

อเมริกัน แนทูโรพาธิคเซอทิฟิเคชั่น บอร์ด ด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพ

2560

ประกาศนียบัตรการอบรมเชิงปฏิบัตรการด้านคีเลชั่น จาก เฮลธ์ แอนด์ เอดูเคชั่น อะคาเดมิคส์ ประเทศไทย

2561

ประกาศนียบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เบาหวานและโรคแทรกซ้อน จาก เฮลธ์ เอดูเคชั่น อะคาเดมิคส์ ประเทศไทย

ประกาศนียบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง อาหารและสารพิษ จาก เฮลธ์ แอนด์ เอดูเคชั่น อะคาเดมิกส์ ประเทศไทย 

ประวัติการทำงาน

2535 – 2537

แพทย์ประจำโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น

2537 – 2542

แพทย์ด้านผิวหนังและความงามที่ แพนและราชเทวีคลินิก

2542 - 2543

แพทย์ด้านผิวหนังและความงามที่ เดอร์มแคร์ คลินิก

2543 - 2561

แพทย์ด้านผิวหนังและความงามที่ คลินิกอัญชัญ

ปัจจุบัน

แพทย์ประจำ แอบโซลูท เฮลธ์ รีเจนเนอเรทีฟ คลินิก

การรักษาที่ดีไม่ได้จบลงเพียงแค่หมดโปรแกรมการรักษา แต่คือการสร้างให้คนไข้ดูแลตนเองได้ถูกต้องและยั่งยืน คนไข้ทุกคนยามเจ็บป่วย ต่างคาดหวังได้รับการดูแลรักษาที่ใส่ใจ เน้นความเข้าใจ ได้พบกับแพทย์ที่มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาเพื่อประโยชน์สูงสุดของคนไข้

พญ.ฉันทนา สมผดุง แพทย์ผู้มีประสบการณ์การแพทย์บูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย และศึกษาเพิ่มเติม Board Diploma in Anti-Aging Medicine (Great distinction);The World Society of Anti-Aging Medicine, Certificate of Attendance to the Scientific Program, International Congress in Aesthetic Dermatology(ICAD), Certificate of Completion in Advanced Nutrition for Wellness, The Center of Integrative Functional Nutrition and Wellness(IFNW), American Naturopathic Certification Board in Nutritional Wellness (ANCB), Certificate of Attendance in Practical Chelation Workshop, Health & Education Academics (Thailand), Certificate of Attendance in Diabetic and Complication Workshop, Health & Education Academics (Thailand),Certificate of Attendance in Food and Toxin Workshop, Health & Education Academics (Thailand) มุ่งหวังที่จะเป็นแพทย์ที่สามารถช่วยรักษาคนไข้ได้อย่างแท้จริงที่ต้นตอของโรค ไม่ใช่แค่เพียงรักษาไปตามอาการ


ทำทุกอย่างด้วยเหตุและผล ศึกษาอย่างลงลึก เพื่อให้คนไข้ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด   

จากประสบการณที่ดูแลรักษาคนไข้ผิวหนัง ผื่นแพ้ที่เกิดจากปัญหาภูมิแพ้ ทำให้เห็นว่าไม่สามารถรักษาได้หายขาด คนไข้ต้องกลับมารักษาซ้ำ และต้องใช้ยากลุ่มสเตียร์รอยเพื่อกดอาการ จึงค้นคว้าและทำให้ทราบข้อมูลของ Leaky gut syndrome ซึ่งมีผลกับภูมิต้านทานในร่างกาย เป็นเหตุว่าคนไข้ภูมิแพ้ผิวหนัง ไม่สามารถรักษาเฉพาะภายนอกเพียงอย่างเดียว จะต้องดูแลระบบภายในร่างกายควบคู่กันด้วย 

คุณหมอจึงไปศึกษาปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์การชะลอวัย เพื่อเปิดโลกในอีกมุมของการรักษา ทำให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ลงลึกถึงระดับเซลล์ โมเลกุล ปฏิกิริยาทางเคมีในร่างกาย ซึ่งช่วยดูแลปัญหาโรคเรื้อรังได้ดีกว่าการใช้ยาที่เป็นการแก้ที่ปลายเหตุ 


ผสมผสานเพื่อการรักษาที่ครอบคลุม 

การรักษาของศูนย์การแพทย์บูรณาการ Absolute Health ให้การรักษาแบบองค์รวม การแพทย์แผนปัจจุบันกับแพทย์ทางเลือกเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เป็นการผสมผสานเพื่อการดูแลที่ตรงจุด ทั้งในด้านของเวชศาสตร์ชะลอวัย (Anti-aging) ที่เป็นการป้องกันโรคและการรักษา ร่วมกับการดูแลแบบ Regenerative Medicine คือการฟื้นฟูสภาพ ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงทำให้การรักษาครอบคลุมในทุกด้าน ลงลึกไปถึงต้นตอของโรค 

การทำงานที่ Absolute Health ของคุณหมอในแต่ละวันมีทั้งความสุขและความสนุก สำหรับความสนุกคือได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ในแต่ละวัน ควบคู่กับความสุขที่ได้รักษา เมื่อคนไข้มะเร็งหายก็ยิ่งมีความสุข เป็นเพราะคำว่า “มะเร็ง” ดูจะเป็นเรื่องที่สิ้นหวัง แต่คนไข้ ที่ Absolute Health ต่างมีกำลังใจที่ดี เพราะการทำงานที่เป็นระบบและเป็นทีม จึงสามารถดูแลช่วยแก้ปัญหาให้กับคนไข้ได้ในทุกจุด จึงช่วยให้การดูแลรักษาของคุณหมอมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น    


มะเร็ง...แค่อย่าท้อที่จะดูแลตัวเอง

โดยส่วนใหญ่คุณหมอดูแลคนไข้มะเร็ง ทั้งเคสที่เพิ่งตรวจพบ เป็นมะเร็งในระยะแรก เคยรับการผ่าตัด ให้เคมีบำบัด หรือเคยฉายแสงมาแล้ว สำหรับการแพทย์แบบบูรณาการกับการรักษามะเร็ง คือทางเลือกหนึ่งที่ตอบโจทย์ เพราะเน้นการรักษาจากสารสกัดที่เป็นธรรมชาติ ใช้เทคโนโลยีเป็นประโยชน์ เพื่อช่วยฟื้นฟูเซลล์ สร้างภูมิต้านให้แข็งแรงเพื่อช่วยให้ร่างกายสามารถทำลายเซลล์มะเร็งได้ดีขึ้น ควบคู่กับการขจัดสารพิษออกจากร่างกาย และสิ่งที่ Absolute Health มีความโดดเด่น คือ มีองค์ความรู้ในการดูแลรักษามะเร็งอัพเดทอยู่เสมอ มีทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้าน Integrative Oncology จึงทำให้การรักษามะเร็งมีศักยภาพเป็นอย่างมาก 


ดีไซน์การรักษาให้เป็นไปในแต่ละบุคคล 

คุณหมอบอกเสมอว่า ทุกการรักษาปรารถนาให้คนไข้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข และการรักษาจะเกิดประโยชน์สูงสุดไม่ใช่เพียงแพทย์เป็นผู้รักษาเท่านั้น แต่ต้องเป็นการร่วมมือซึ่งกันและกัน ระหว่างแพทย์และคนไข้ การพูดคุย ทำความเข้าใจก่อนรักษา รับฟังความต้องการของคนไข้ คือสิ่งที่คุณหมอให้ความสำคัญ เพื่อเป็นประโยชน์ในการดีไซน์รูปแบบการรักษา และการคำแนะนำในการปรับไลฟ์สไตล์ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และจะบอกถึงเหตุผลที่ต้องดูแลในแต่ละด้านเสมอ เพื่อให้คนไข้ได้เห็นถึงประโยชน์และข้อเท็จจริงในการดูแลตนเอง นอกจากคุณหมอจะใส่ใจดูแลในระหว่างรักษาแล้ว คุณหมอยังห่วงใยถึงอนาคต จะคอยแนะนำคนไข้ถึงวิธีปฏิบัติตัวเมื่อจบคอร์สการรักษาว่าต้องดูแลตัวเองอย่างไร เพราะถึงแม้ไม่ได้มาพบหมอ คนไข้ ก็สามารถเป็นผู้ที่ดูแลตัวเองต่อไปได้ เพราะคนไข้คือหมอที่ดีที่สุดของตัวเอง 


ความประทับใจกับการรักษา

ทุกการรักษาของคุณหมอมีความประทับใจเสมอ เช่นเดียวกับเคสนี้ที่คุณหมอเล่าว่า “คนไข้เคยเผชิญกับการผ่าตัดมะเร็งรังไข่และฉายรังสีรักษามาแล้วครั้งหนึ่ง และ 5 ปีต่อมาต้องพบว่าตนเองเป็นมะเร็งที่ปอด จึงผ่าตัดพร้อมรักษาโดยยาแบบพุ่งเป้า แต่ผลตรวจ Pet Scan กลับยังพบมีเซลล์มะเร็ง 

คนไข้จึงเลือกให้ Absolute Health ดูแล โดยเข้าโปรแกรม Integrative Oncology ด้วยการล้างพิษ Detoxification ใช้ยาที่ช่วยฆ่าเซลล์มะเร็ง ฟื้นฟูภูมิต้านทาน พร้อมรักษาโดย IPCT ใช้ insulin ขนาดต่ำร่วมกับประสิทธิภาพของ Curcuminในการกำจัดเซลล์มะเร็ง ควบคู่กับการดูแลควบคุมเรื่องอาหาร คุณหมอดูแลรักษาประมาณ 4 เดือน และตรวจเลือดติดตามผลพบว่าดูสารบ่งชี้มะเร็ง (tumor marker) ลดลงเรื่อย และเมื่อคนไข้ไปตรวจ Pet Scan อีกครั้งก็ไม่พบก้อนเซลล์มะเร็งแล้ว เคสนี้ก็นับเป็นความสุขของคุณหมอที่ได้เห็นคนไข้มีความสุขจากผลของการรักษา การรักษามะเร็งถึงแม้จะจบโปรแกรม แต่คุณหมอเน้นย้ำให้คนไข้ดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่อง เทคนิคการดูแลสุขภาพ 

ในแต่ละเคสที่เขารับการรักษา มีทั้งที่ต้องการดูแลสุขภาพและรักษาโรค ซึ่งคุณหมอจะแนะนำวิธีการดูแลตัวเองที่ปฏิบัติได้ง่ายๆ  ให้กับทุกคนเสมอ สำหรับคนที่ยังไม่ป่วย เน้นให้ใส่ใจเรื่องการรับประทานอาหารที่สด สะอาด ปลอดสารพิษ เน้นผักมากกว่าแป้ง เลี่ยงของหวาน ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ  นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอและเข้านอนไม่ควรเกิน 22.00 น. ส่วนคนที่ป่วยเป็นโรค ต้องดูแลรักษาอย่างถูกวิธี เน้นการรักษาที่สาเหตุไม่ใช่แค่รักษาตามอาการที่ปลายเหตุ เพราะการรักษาอย่างตรงจุดที่ต้นตอ นอกจากช่วยรักษาโรคแล้ว ยังป้องกันการนำไปสู่โรคอื่นๆ ที่ร้ายแรงยิ่งขึ้น สุขภาพที่ดีนั้นเกิดขึ้นได้ด้วยการดูแลอย่างถูกต้อง และโรคที่เป็นจะหายได้ ถ้าได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี


ย้อนกลับ
SEND A MESSAGE
Your email address will not be published. Required fields are marked.
CALL US : 02 651 5988
Select AH Find Dr Contact Us