Hydrosun

โทรศัพท์ : 026515988
Hydrosun

Hydrosun การรักษาพลังแสงสีบำบัด เลียนแบบธรรมชาติกับ “พระอาทิตย์เทียม”   

Hydrosun คือ การรักษาแบบคู่ขนานของการแพทย์ตะวันออกและการแพทย์ตะวันตก โดยการใช้แสงสีกระตุ้นรักษา โดยส่วนใหญ่เราจะเห็นการรักษาที่มักแยกแนวทางที่ชัดเจน แต่สำหรับ Hydrosun กลับเป็นการผสานแนวทางการรักษาจากของ 2 ซีกโลก ด้วยพลังแห่งแสงสีเพื่อก่อให้เกิดผลสำเร็จแห่งการรักษา 

ต้นกำเนิดแนวคิด Hydrosun

Hydrosun เป็นเครื่องมือจากประเทศเยอรมัน ถูกจำกัดความว่าเป็น “พระอาทิตย์เทียม” ซึ่งเป็นการใช้แสงสีบำบัด ด้วยการปล่อยแสงกำลังสูงและฉายออกมาตามทิศทางที่กำหนด เสมือนกระบอกไฟฉายมีความร้อนเหมือนพระอาทิตย์ แต่เหตุที่เราได้รับแสงอาทิตย์ตามธรรมชาติและไม่ร้อนมากนัก หรือผิวไม่ถูกเผาไหม้ นั่นก็เพราะกว่าแสงพระอาทิตย์จะลงมาถึงผิวของคนเรา ผ่านชั้นบรรยากาศที่มีไอน้ำเป็นตัวกรองแสง จึงทำให้แสงที่ลงมามีความอบอุ่นพร้อมกับความชุ่มชื้นของแสง 

ความเทียมที่เสมือนจริง 

ด้วยจุดประสงค์ที่ต้องการให้ Hydrosun เป็นพระอาทิตย์เทียม จึงมีการสร้างตัวปล่อยแสงและให้ผ่านชั้นของน้ำซึ่งก็คือ (Water Filter) นับว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการบำบัดด้วยวิธีนี้ โดยคลื่นแสงของ Hydrosun คือลักษณะของคลื่นแสงสีแดงที่ใกล้กับรังสีอินฟราเรด (Near Infrared Spectrum) ความยาวคลื่น 760-1,400 นาโนเมตร กำลังวัตต์ค่อนข้างสูง 775 วัตต์ แต่ขณะบำบัดให้ความรู้สึกร้อน ๆ อุ่น ๆ เท่านั้น และด้วยการทำงานที่ผ่าน Water Filter เลนส์สีต่าง ๆ ม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด แดง ตามแต่การเลือกใช้นั้น จะทำให้คลื่นความถี่ของ Near Infrared Spectrum เปลี่ยนไปตามสีของ Water Filter เนื่องจากแสงแต่ละสีให้ประโยชน์ในการรักษาแตกต่างกัน และสิ่งที่ต้องระมัดระวัง คือ ต้องใส่แว่นชนิดที่ปิดสนิทไม่ให้แสงลอดผ่านได้ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับดวงตา 

ประโยชน์จากความร้อนและแสงสี

สำหรับใครที่รู้สึกกังวลเรื่องความร้อนจาก Hydrosun อยากให้ลองเปรียบเทียบกับ เครื่องอินฟราเรด ซาวน่า (INFRARED SAUNA) ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน หลาย ๆ รุ่นมีตัวปล่อยรังสีอินฟราเรดกำลังสูงถึง 1,000 วัตต์ และถ้าเปิดระดับสูงจะทำให้ผิวภายนอกไหม้ก่อนที่ร่างกายภายรู้สึกร้อน ซึ่งแตกต่างจาก Hydrosun ที่มี Water Filter ที่ทำให้แสงสามารถผ่านเข้าไปได้ดีโดยผิวไม่ไหม้เหมือนเช่นอินฟราเรด ซาวน่า แบบปกติ  

ประโยชน์ที่สำคัญของการบำบัดด้วย Hydrosun ได้แก่  

 • ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือด 

 • ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันและกระตุ้นภูมิคุ้มกันแบบเฉพาะจุด เช่น กรณีป่วยเป็นหวัด หลอดลมและปอดมีการระคายเคือง และไซนัสอักเสบ 

 • บรรเทาความปวด กล้ามเนื้อตึง เช่น การปวดหลัง   

 • กระตุ้นให้แผลหายได้ดี โดยเฉพาะแผลที่มีการติดเชื้อ เช่น ผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นแผล ผู้ที่มีการอักเสบของตับ 


ทำความเข้าใจมุมมองของแพทย์ตะวันออกที่มีต่อพลังแสงสีบำบัด 

สำหรับแพทย์แผนตะวันออกอย่างอินเดียมีหลักทางศาสตร์อายุรเวทที่สำคัญเกี่ยวกับลมปราณ (Meridian) คล้าย ๆ กับเรื่องลมปราณของแพทย์แผนจีน แต่ลมปราณทางอายุรเวทอยู่ที่แนวแกนกลางลำตัวเรียกว่า “จักระ” เป็นจุดศูนย์รวมของพลังงานลมปราณแต่ละจุดของร่างกาย โดยมีทั้งหมด 7 แห่ง โดยมีความเชื่อดังนี้ คือ 

 • จักระที่ 7  สหัสรา (The Crown Chakra) อยู่ที่กลางกระหม่อม เป็นจักระที่มีความเชื่อว่าเชื่อมโยงกับพลังงานต่าง ๆ รอบตัวเรา และเป็นจุดศูนย์รวมพลังงานของจักระต่าง ๆในร่างกาย

 •  จักระที่ 6 อาชญะ (The Third Eye Chakra) อยู่ตรงกลางหน้าผาก เชื่อว่าเป็นดวงตาที่ 3 พลังตาทิพย์ เชื่อมโยงในเรื่องความคิด ความสัมพันธ์กับจิต การตระหนักรู้  

 • จักระที่ 5 วิสุทธิ (The Throat Chakra) เกี่ยวกับความสงบ จิตสำนึก ความสุขุม 

 • จักระที่ 4 อนาหตะ (The Heart Chakra) เกี่ยวเนื่องกับการเจริญเติบโตตามธรรมชาติ ความหวัง เรื่องของจิตใจ 

 • จักระที่ 3  มณีปุระ (The Pancreas) เป็นศูนย์กลางกายอยู่บริเวณสะดือ เกี่ยวกับแรงบันดาลใจ ความคิดสร้างสรรค์ พลัง

 • จักระที่ 2 สวัสดิ์ธนา (The Testil & Ovary Chakra) อยู่ที่บริเวณต่อมเพศ เกี่ยวกับพลังลมปราณ ระบบประสาทอัตโนมัติ ความสุข แรงผลักดัน สมาธิ 

 • จักระที่ 1 มูลลัดดา (The Grounding & Physical Stamina) อยู่ที่บริเวณฝีเย็บ เกี่ยวกับแรงผลักดันพื้นฐานของมนุษย์ 

ลงลึกกับมุมมองการแพทย์แผนปัจจุบัน VS แพทย์แผนตะวันออกศาสตร์อายุรเวท 

จักระทั้ง 7 ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเรื่องของอายุรเวทที่มองโดยเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพลังลมปราณ ร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ...แต่ถ้าเรามองอย่างลงลึกและเปรียบเทียบกับแพทย์แผนปัจจุบัน จะทำให้เห็นว่าตำแหน่งของจักระต่าง ๆ อยู่บริเวณระบบประสาทอัตโนมัติของร่างกายมนุษย์ ดังนี้ 

 • จักระที่ 7 The Crown Chakra อยู่ในตำแหน่งของต่อมไพเนียล (Pineal Gland) ที่มีความเชื่อว่าสามารถเชื่อมโยงกับพลังงานต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา เพราะต่อมไพเนียลเป็นตัวกำหนด ไฮโปทาลามัส (Hypothalamu) ซึ่งอยู่ลึกกว่าจิตสำนึก ก็คือ จิตใต้สำนึก ทั้งยังเกี่ยวกับการควบคุมการนอน ดังนั้นเมื่อการนอนควบคุมไม่ได้ จึงทำให้บางคนมีความเชื่อว่ามีการเชื่อมโยงกับสวรรค์ 

 • จักระที่ 6 The Third Eye Chakra จะอยู่ในตำแหน่งของต่อมพิทูอิทารี (Pituitary Gland) เป็นเรื่องของต่อมใต้สมองที่ควบคุมระบบฮอร์โมน จึงทำให้บางคนเข้าใจและเชื่อมโยงเกี่ยวกับตาทิพย์ การเชื่อมโยงความคิด สงบจิต การคาดการณ์ 

 • จักระที่ 5 The Throat Chakra อยู่ในตำแหน่งของต่อมไทรอยด์ ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน ควบคุมการเผาผลาญพลังงานของร่างกาย อุณหภูมิของร่างกาย รวมถึงอารมณ์และความรู้สึก 

 • จักระที่ 4 The Heart Chakra อยู่ในตำแหน่งของต่อมไทมัส (Thymus Gland) เป็นต่อมไร้ท่อบริเวณระหว่างปอด มีหน้าที่เกี่ยวกับระบบภูมิต้านทานโรค

 • จักระที่ 3 The Pancreas จะอยู่ในตำแหน่งของต่อมหมวกไต (Adrenal Gland) ซึ่งเป็นต่อมไร้ท่อที่ผลิตฮอร์โมนที่สำคัญหลายชนิด เช่น อะดรีนาลิน 

 • จักระที่ 2 The Testil & Ovary Chakra จะอยู่ในตำแหน่งของต่อมเพศ  

 • จักระที่ 1 The Grounding & Physical Stamina จะอยู่ในตำแหน่งของฝีเย็บ ซึ่งอยู่ระหว่างอวัยวะสืบพันธุ์กับทวารหนัก

ทั้งนี้การตรวจ Bio Energetic Scan หรือ Quantum Energy Scan ของทางศูนย์การแพทย์บูรณาการ Absolute Health มีการรายงานผลการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ที่อยู่ในตำแหน่งแนวลมปราณของทางอายุรเวท ซึ่งเป็นจักระทั้ง 7 ด้วยเช่นเดียวกัน 

ความพิเศษของ Hydrosun คือมีแนวทางการทำงานที่สามารถมองได้ 3 ระบบ ได้แก่ 

1. การมองแบบแพทย์แผนปัจจุบัน (Indications western system)

 2. การมองแบบอายุรเวท ในเชิงจักระ (Chakras eastern system) 

3. การทำงานแบบแสงสี (Symbolism of colours) 

โดยรายละเอียดการทำงานของเครื่อง Hydrosun จะมีการระบุอย่างละเอียดถึงแสงแต่ละสี ว่าในแต่ละมุมมองทั้ง 3 ระบบ ว่ามีประโยชน์อย่างไร เช่น การทำงานของแสงสีแดง...ในมุมมองแบบอายุรเวทเชิงจักระ แสงสีแดง เป็นแสงประจำจักระที่ 1 หากใช้พลังงานจากแสงสีของจักระที่ 1 ในการบำบัด จะเป็นการให้พลังชีวิต พลังงาน แต่สำหรับมุมมองแบบแพทย์แผนปัจจุบัน ข้อบ่งชี้การใช้แสงสีแดงจะเป็นการกระตุ้นพลังงาน ระบบการไหลเวียนเลือด กระตุ้นพลังงานเซลล์ เป็นต้น   

ข้อบ่งชี้ในการทำ Hydrosun 

 • การทำ Hydrosun สามารถใช้แสงสีเป็นตัวกระตุ้นได้ตามต้องการ 

 • เพื่อกระตุ้นพลังงานแบบอายุรเวท 

 • สามารถใช้ในการขับเคลื่อนทางด้านจิตใจ จิตวิญญาณ 

เช่น การรักษาคนไข้ภายในช่องท้องมีการอักเสบมาก ๆ แพทย์จะเลือกใช้แสงสีฟ้า เพราะมีฤทธิ์ลดการอักเสบ แต่หากเป็นคนไข้ที่มีความวิตกกังวลมาก ๆ สามารถเลือกใช้แสงสีเหลืองเพื่อช่วยลดความวิตกกังวล ซึ่งการรักษาของแพทย์จะเน้นรักษาในมุมมองแบบแพทย์แผนปัจจุบัน แต่ในบางกรณีที่มีปัญหาทางด้านจิตใจ อาจเลือกใช้มุมมองแบบอายุรเวทร่วมด้วย เรียกได้ว่าต้องพิจารณาตามความเหมาะสม เพื่อสามารถเลือกใช้แสงสีในการบำบัดด้วยเครื่อง Hydrosun ให้เกิดประโยชน์กับคนไข้อย่างสูงสุด

SEND A MESSAGE
Your email address will not be published. Required fields are marked.
CALL US : 02 651 5988
Select AH Find Dr Contact Us