Doctor Detail

โทรศัพท์ : 026515988
แพทย์หญิงอรณีย์ วิบูลย์อุทัย
Dr. Profile

ORANEE   WIBULOUTAI,  MD.

  • Graduated  from Faculty of Medicine Ramathibodi  Hospital, Mahidol University.

  • Certificate  of attendance, American  Board of Anti-Aging and  Regenerative Medicine.

  • ACAM’s  Certified  Chelation Therapy (CCT), American  College for Advancement in Medicine (ACAM)

  • Certified  Chelation Therapy,  Chelation Medical Association,  THAI.

  • Certified  Cell Therapy,  Association of Cell  Therapy, THAI

  • Certified  Fellowship Program  in Dermatology, Suphannahong  Institute of Dermatology.

  • Integrative  Medical Doctor, staff, Absolute  Health Clinic

แพทย์ผู้รักษาที่มากกว่าแค่โรค เพราะความเชี่ยวชาญต้องผสานพร้อมกับความเข้าใจ คนไข้ทุกคนต่างต้องการที่จะได้รับการรักษาที่ดีที่สุด แต่หลายครั้งศักยภาพบางอย่างในชีวิตนอกเหนือจากพลังของร่างกายอาจมีข้อจำกัดที่ไม่พร้อม ดังนั้น การที่ได้รักษากับแพทย์ที่เก่งและเข้าใจ พร้อมช่วยเหลือเพื่อปรับแนวทางการรักษาให้สอดรับกับปัจจัยของชีวิตในด้านอื่นๆ ย่อมเป็นแพทย์ที่นั่งอยู่ในใจคนไข้เสมอ

เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อความพร้อมอันสูงสุด

แพทย์หญิงอรณีย์ วิบูลย์อุทัย แพทย์ผู้มีประสบการณ์การแพทย์บูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย จากประสบการณ์ที่คุณหมอเป็นแพทย์ที่ดูแลรักษาคนไข้โรคต่างๆ ผนวกกับเป็นแพทย์ด้านความงามและเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ทำให้มีความสนใจที่จะศึกษาศาสตร์หลายๆ แขนงที่ไม่ใช่แพทย์แผนปัจจุบัน อาทิ Certificate of Attendance, American Board of Anti-Aging  and Regenerative Medicine, ACAM’s Certified Chelation Therapy (CCT), American College for Advancement in Medicine (ACAM), Certified Chelation Therapy, Chelation Medical Association, Thai. Certified Cell Therapy Association of Cell Therapy, THAI. Certified Fellowship Program in Dermatology, Suphannahong Institute of Dermatology. Intergrative Medicine Doctor, staff, Absolute Health Clinic. เป็นต้น เพื่อเติมเต็มสิ่งที่คุณหมอรู้สึกว่าการรักษาที่มีอยู่นั้นยังไม่สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งหมด เพื่อให้คนไข้ได้มีทางเลือกในการรักษามากขึ้น

ในวันที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ด้านการแพทย์แบบบูรณาการ ได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้กับอาจารย์ คือ นพ.ฉัตรชัย ศรีบัณฑิต ณ ศูนย์การแพทย์บูรณาการแอ็บโซลูท เฮลธ์ นับเป็นการเปิดโลกใบใหม่ที่ทำให้ได้เห็นวิธีการรักษาที่ไม่เคยเห็น ได้เรียนรู้แนวทางที่ไม่เคยรู้ และผลการรักษานั้นสร้างความประทับใจให้กับคุณหมอเป็นอย่างมาก ซึ่งนั่นเป็นคำตอบให้คุณหมอเลือกที่จะรักษาดูแลคนไข้ด้วยแนวทาง Integrative Medicine มาจนถึงปัจจุบัน 


ดูแลอย่างครอบคลุมทุกมิติของการรักษา

การรักษาทุกๆเคส คุณหมอมีหลักการที่ยึดถือเสมอ คือ ต้องรักษาแบบมืออาชีพ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของคนไข้เป็นสำคัญ ต้องช่วยอย่างเต็มความสามารถในทุกด้านจนกว่าจะหาย การให้เวลาพูดคุย ซักถามเรื่องการใช้ชีวิตเพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์หลักที่ต้องการรับการรักษา วิเคราะห์ให้รู้ถึงต้นตอของโรค เมื่อทราบข้อมูลในทุกๆ ด้านอย่างเจาะลึกแล้ว จึงดีไซน์การรักษาที่อยู่บนพื้นฐานของการรักษาที่ดีที่สุดเป็นแบบเฉพาะรายบุคคล ซึ่งการออกแบบการรักษาต้องคำนึงถึงสถานะทางการเงินของคนไข้ไปพร้อมๆกันด้วย เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างสมดุลกับชีวิตในด้านอื่นๆ ของคนไข้ หมอจึงเป็นเสมือนเพื่อนร่วมทางกับคนไข้ที่เดินไปด้วยกัน  


ความสุขที่ประเมินค่าไม่ได้ 

คุณหมอดูแลคนไข้เสมือนญาติ และแน่นอนว่าเมื่อได้เห็นญาติที่เราดูแลหายป่วย ก็ย่อมส่งผลให้เกิดเป็นสุข ความอบอุ่นที่ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตการทำงาน และยิ่งแนวทางการรักษาที่คุณหมอเลือกว่าเป็นสิ่งที่ดีอย่างการรักษาแบบบูรณาการสามารถรักษาคนไข้ให้หายจากโรคต่างๆ รวมถึง โรคที่การรักษาทั่วไปไม่สามารถรักษาได้ อย่าง SLE ภูมิแพ้ แต่การแพทย์บูรณาการกลับซ่อมแซม ฟื้นฟูถึงปัญหาที่แท้จริงของโรคจนถึงขั้นรักษาให้ดีขึ้นได้ ยิ่งสร้างความรู้สึกดีๆ ให้เกิดขึ้นกับคุณหมอ และสิ่งสำคัญนอกจากความสุขที่คุณหมอได้รับแล้ว ประโยชน์โดยตรงเมื่อคนไข้หายจากโรคหรือโรคทุเลาลง คือ คนไข้ได้ชีวิตที่ปกติสุข ได้ชีวิตที่ดีกลับคืนมา 


ธรรมชาติของร่างกาย...ที่เราอาจละเลย 

ในบางครั้งสิ่งที่อยู่ใกล้เกินไปมักเป็นสิ่งที่เราอาจมองข้าม เช่นเดียวกับร่างกายที่คนส่วนใหญ่ละเลยความจริงอันยิ่งใหญ่ที่ว่า ร่างกายของเรานั้นมีศักยภาพในการซ่อมแซมตัวเองสูงมาก ถึงแม้จะถูกรบกวนจากสภาวะแวดล้อมต่างๆ อาทิ น้ำ อากาศ อาหาร รวมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิต แต่ในทางกลับกันหากเรารู้จักใช้ชีวิตอย่างฉลาด ไม่ว่าจะเป็นการหลีกเลี่ยงจากสภาพแวดล้อมที่ส่งผลเสียกับสุขภาพ การดูแลป้องกันสุขภาพก่อนเกิดโรค ช่วยสร้างสภาวะที่สมดุลให้ร่างกาย เมื่อเกิดการเจ็บป่วยก็เลือกรับการรักษาที่ช่วยส่งเสริมให้ร่างกายสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ และสิ่งที่เข้าสู่ร่างกายควรเป็นสิ่งที่มาจากธรรมชาติเป็นหลัก วิธีต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นตัวช่วยชั้นเลิศในการดูแลสุขภาพร่างกายสำหรับทุกๆ คน


ย้อนกลับ
SEND A MESSAGE
Your email address will not be published. Required fields are marked.
CALL US : 02 651 5988
Select AH Find Dr Contact Us