กระดูกสันหลังเสื่อม

โทรศัพท์ : 026515988
กระดูกสันหลังเสื่อม
กระดูกสันหลังเสื่อม

ปวดหลังจากกระดูกสันหลังเสื่อม


โรคกระดูกสันหลังเสื่อม ไม่จำเป็นต้องพบในคนอายุมากเสมอไป เราสามารถพบได้ในอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป ซึ่งเกิดจากการทำงาน ท่าทางในชีวิตประจำวัน การยกของหนัก การนั่งนานๆ การก้มๆ เงยๆ เป็นต้น


รวมทั้งสาเหตุจากการเสื่อมของกระดูกตามอายุด้วย เราพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เพราะภาวะกระดูกสันหลังเสื่อมในผู้หญิงมีความเชื่อมโยงกับฮอร์โมนเข้ามาเกี่ยวข้องส่งผลให้กระดูกเสื่อมได้ง่ายกว่า


อาการที่พบบ่อย ได้แก่ ปวดหลัง หรือปวดหลังลงขา บางครั้งมีอาการชา หรือขาอ่อนแรงร่วมด้วย พบในกรณีกระดูกเสื่อมไปกดเส้นประสาท


ความแตกต่างของอาการปวดกล้ามเนื้อกับความเสื่อมของกระดูกสันหลัง อาการปวดที่เกิดจากกล้ามเนื้อ มักจะปวดทันทีเมื่อมีการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อจุดนั้นๆ แต่อาการปวดของกระดูกสันหลังที่เสื่อม จะปวดได้ตลอดเวลาแม้ไม่ได้เคลื่อนไหว หรือทำกิจกรรมใดๆ ก็ตาม


เมื่อไหร่ควรไปแพทย์

ถ้าปวดมากจนนอนพักผ่อนหรือรับประทานยาแก้ปวดแล้วไม่ดีขึ้น หรือถ้าปวดแล้วมีอาการชา มือ ขาชา ร่วมด้วยก็ควรมาพบแพทย์ได้แล้ว เพราะถ้าปล่อยไว้อาการจะมากขึ้น

การรักษา มีหลายวิธี ดังนี้

การรักษาแบบประคับประคอง ได้แก่ รับประทานยา การทำกายภาพบำบัด กรณีไม่ตอบสนองต่อการรักษา อาจพิจารณาการผ่าตัด โดยมีข้อบ่งชี้ ดังนี้ รักษาแบบประคับประคองแล้วอาการปวดไม่ทุเลาลง หรือมีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ ชา มากขึ้น บางครั้งอาจพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับระบบขับถ่ายและปัสสาวะผิดปกติ เช่น กลั้นปัสสาวะ อุจจาระไม่ได้ เป็นต้น

การผ่าตัด มีหลายวิธี ตั้งแต่การผ่าตัดเปิดแผลใหญ่ การผ่าตัดแผลเล็ก การส่องกล้องผ่าตัด ซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่อยากผ่าตัด ดังนั้นการแพทย์บูรณาการจึงใช้วิธีฉีดรักษา เรียกกว่า Regenerative Injection Therapy เป็นทางเลือกให้ผู้ป่วยช่วยเติมเต็มช่องว่างของการรักษา เพราะอาจไม่ต้องผ่าตัด หรือถ้าจำเป็นต้องผ่าตัดก็ให้มั่นใจว่าเป็นทางเลือกสุดท้ายในการตัดสินใจ


Regenerative Injection Therapy

เป็นการฉีดจุดไปยังตำแหน่งที่เป็นต้นเหตุของการปวด เช่น จุดที่กระดูกสันหลัง จุดที่มีการกดทับของเส้นประสาทซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้

Prolo Therapy เป็นการฉีดจุดบริเวณที่ปวดให้มีการอักเสบเกิดขึ้น แล้วจะมีขบวนการซ่อมแซมของเนื้อเยื่อตามมาซึ่งจะช่วยให้อาการปวดดีขึ้น และเนื้อเยื่อกระชับขึ้น

Blood component extract เป็นการใช้เกล็ดเลือดของตนเองในการซ่อมแซมจุดปวดที่ต้องการรักษา โดยเกล็ดเลือดจะมี Growth Factor ไปดึงดูดเซลล์ รวมทั้ง Cell เริ่มต้นให้วิ่งมาซ่อมเนื้อเยื่อในจุดที่ฉีด

อมิโนโมเลกุล (Nucleic acid) เป็นสารธรรมชาติที่ทำหน้าที่ทดแทนส่วนที่สึกหรอหรือขาดหายไปช่วยประสานงานภายในเซลล์ ช่วยฟื้นฟูการทำงานของเซลล์ต่างๆ สร้างเซลล์ใหม่ทดแทนเซลล์ที่ตาย

CPT/FCT Therapy เป็นการแก้ไขปัญหาเซลล์ที่เสื่อมสภาพ ด้วยการกระตุ้นฟื้นฟูและบำรุงเซลล์ให้เกิดการซ่อมแซมตัวเอง ร่างกายจะนำเซลล์ใหม่ไปยังส่วนที่ทำการรักษาได้เองโดยอัตโนมัติ เพื่อไปกระตุ้นเซลล์อื่น ๆ ให้มีการแบ่งตัวและสร้างเซลล์ใหม่ขึ้น พร้อมทั้งกระตุ้นเซลล์เหล่านั้นให้มีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยส่วนใหญ่คนไข้รักษาจนถึงวิธีนี้มักจะไม่ต้องเข้ารับการผ่าตัด

ทั้งนี้ การเลือกวิธีการรักษา แพทย์จะพิจารณาตามความเหมาะสมของคนไข้แต่ละบุคคล

ท้ายที่สุดปัญหากระดูกสันหลังเสื่อม ไม่ใช่แค่เรื่องของความเจ็บปวด แต่ยังส่งผลกระทบกับการทำงาน การใช้ชีวิตประจำวัน และคุณภาพชีวิตในทุกๆ ด้าน ดังนั้นการดูแลรักษาที่สามารถพุ่งตรงถึงสาเหตุของโรคได้ ไม่ใช่แค่เพื่อระงับอาการ พร้อมทั้งช่วยฟื้นฟูร่างกายให้กลับมามีประสิทธิภาพที่ดี ย่อมเป็นสิ่งที่ทุกคนต่างค้นหาและต้องการด้วยกันทั้งสิ้น

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง
SEND A MESSAGE
Your email address will not be published. Required fields are marked.
CALL US : 02 651 5988
Select AH Find Dr Contact Us