การตรวจสุขภาพ คือสิ่งสำคัญ เราจึงคัดสรรแนวทางที่มีคุณค่าเพื่อดูแลคุณ

โทรศัพท์ : 026515988
การตรวจสุขภาพ คือสิ่งสำคัญ เราจึงคัดสรรแนวทางที่มีคุณค่าเพื่อดูแลคุณ
การตรวจสุขภาพ คือสิ่งสำคัญ เราจึงคัดสรรแนวทางที่มีคุณค่าเพื่อดูแลคุณ

การตรวจสุขภาพที่มากกว่าแค่ตรวจสุขภาพ  ศูนย์การแพทย์บูรณาการ  แอ็บโซลูท เฮลธ์ 

เราพร้อมที่จะเป็นคำตอบให้กับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง เพราะแม้การตรวจสุขภาพประจำปีจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ แต่ยังไม่ใช่คำตอบที่ใช่ทั้งหมด ดังนั้นด้วยศักยภาพแห่งการตรวจรักษา ความเชี่ยวชาญของทีมแพทย์ เราจึงคัดสรรการตรวจสุขภาพที่ครอบคลุม ลงลึกถึงหน้าที่การทำงานของโมเลกุลในร่างกาย เพื่อช่วยตอบโจทย์สำหรับคุณว่าร่างกายมีสุขภาพที่ดีจริงหรือไม่ และต้องการการดูแลรักษาเช่นไร

ศักยภาพแห่งการดูแลรักษา

เราให้ความสำคัญกับการตรวจสุขภาพที่เน้นเจาะลึก เพื่อให้ทราบถึงระบบการทำงานภายในร่างกายอย่างละเอียด เพราะเราทราบดีว่าการตรวจสุขภาพ ประจำปี โดยทั่วไปที่ใช้การตรวจเอกซเรย์ ไม่สามารถบอกรายละเอียดได้ว่าระบบต่างๆ ทำงานดีหรือไม่ เนื่องจากการประเมินสภาพร่างกาย ไม่สามารถดูได้จากรูปร่างภาพรวมของผลเอกซเรย์เพียงอย่างเดียว ขณะเดียวกันในทางเคมี การเจาะเลือดเบื้องต้น ผลที่ได้ก็ไม่สามารถบอกหน้าที่การทำงานได้โดยตรงจะทราบเพียงว่าผลอยู่ในเกณฑ์หรือไม่เท่านั้น

สุขภาพดีรู้ได้เมื่อตรวจลงลึกในระดับ Function

เพื่อให้การตรวจสุขภาพ สามารถตอบโจทย์ความต้องการในชีวิตของผู้ที่ใส่ใจในสุขภาพ เราจึงได้จัดเตรียมการตรวจที่สามารถดูระบบหน้าที่การทำงานของอวัยวะในร่างกายระดับโมเลกุล โดยหลักๆ มี 2 ส่วน ได้แก่

 1. Bio Energetic Scan : เพื่อตรวจหาพลังงานของเซลล์ในร่างกาย ถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพที่ชัดเจนเสมือนเรามองเห็นสภาพภายนอกของแบตเตอรี่รถยนต์ที่ดูใหม่ สภาพดีแต่ถ้าไม่วัดแบตเตอรี่จะไม่สามารถทราบได้ว่าแบตเตอรี่ที่แท้จริงมีอยู่กี่เปอร์เซ็น การตรวจ Bio Energetic Scan ก็เช่นกัน สามารถประเมินภาวะสมดุลทางพลังงานได้อย่างเที่ยงตรง ทั้งส่งข้อมูลที่จำเป็นให้ร่างกายได้ปรับตัวเข้าสู่สมดุลและค้นหาสมมติฐานโรคที่แท้จริงโดยไม่ต้องเจาะเลือด ไม่ต้องอดอาหาร ไม่เจ็บปวด และใช้เวลาเพียง 30 นาที ซึ่งสามารถประเมินเรื่องภาวะขาดสารอาหารการทำงานต่อมหมวกไต พลังงานจิตใจ ระดับน้ำและออกซิเจน ความเสื่อมของอวัยวะต่างๆ เป็นต้น
 2. Functional Medicine Lab Test : การตรวจระดับหน้าที่การทำงานของโมเลกุลในอวัยวะต่างๆ อย่างละเอียดซึ่งสามารถทำได้จากการตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ และอุจจาระ แต่จะแตกต่างจากการตรวจสุขภาพประจำปีที่เป็นเพียงการตรวจหาโรค เพราะ Functional Medicine Lab Test จะตรวจดูว่าระบบหน้าที่การทำงานในส่วนต่างๆ ว่าสามารถทำงานได้สมบูรณ์ดีเพียงใด อาทิ
   • ตรวจหาว่าร่างกายมีความสามารถสร้างพลังงานเพียงพอหรือไม่ อย่างไร
   • ตรวจประสิทธิภาพการย่อยและการดูดซึมอาหารว่าสามารถทำงานได้ดีเพียงใด
   • ตรวจหาภาวะลำไส้รั่ว (Leaky Gut Syndrome)
   • ตรวจตับว่าสามารถขับสารพิษได้ดีหรือไม่
   • ตรวจหาว่าลำไส้มีจุลินทรีย์ดีและไม่ดีมากหรือน้อยเกินไป
   • ตรวจหาว่าภายในลำไส้มีเชื้อรามากเกินไปหรือไม่

คัดสรรเพื่อความเป็นเลิศ

Integrative Hormone Profile : คนเราดำรงชีวิตได้เพราะมีฮอร์โมนต่างๆ เป็นส่วนประกอบ อาทิ ฮอร์โมนไทรอยด์ ฮอร์โมนคอติซอล ฮอร์โมนเพศ ฮอร์โมนดีเอชอีเอ อินซูลิน ดังนั้นการตรวจฮอร์โมนจึงมีความสำคัญ และในกรณีที่ต้องการดูแลอย่างตรงจุดจะต้องตรวจอย่างละเอียดเพื่อค้นหาว่าฮอร์โมนต่างๆ ทำงานได้ดีหรือไม่ มีสิ่งใดขาด เพื่อหาทางแก้ไขในแบบ Integrative Bio-Identical Hormone Replacement Therapy คือ การเสริมฮอร์โมนทดแทนแบบธรรมชาติ โดยตัวฮอร์โมนที่ใช้ในการรักษานั้นมีส่วนประกอบและโครงสร้างแบบเดียวกับฮอร์โมนที่ร่างกายเรามีตามธรรมชาติ


Integrative Risk Profile Lab Test : การตรวจหาความเสี่ยงของโรค อาทิ เบาหวาน ความดันโลหิต ไขมันในเลือด ซึ่งจะแตกต่างจากการตรวจสุขภาพประจำปีที่ตรวจหาโรค แต่การตรวจนี้เพื่อค้นหาความเสี่ยงที่จะมีโอกาสการเกิดโรคต่างๆ เช่น ตรวจการอักเสบซึ่งบ่งชี้ความเสื่อมหลอดเลือดหัวใจตีบ ตรวจสารพิษโลหะหนัก ตรวจความเสี่ยงเบาหวาน ตรวจความเสี่ยงมะเร็ง ตรวจความเสี่ยงโรคต่อมไร้ท่อและฮอร์โมนเพศ


Immunity Profile Test : ตรวจดูภูมิต้านทานของร่างกาย เพื่อดูว่าร่างกายมีภูมิต้านทานเป็นเช่นไร เพื่อใช้ต้านทานต่อโรคต่าง ๆ ซึ่งหากจะกล่าวสรุปเป็นคำง่ายๆ คือ “ถ้าภูมิต้านทานตก โรคมา ถ้าภูมิต้านทานดี โรคจะหาย” ซึ่งในปัจจุบันนี้หลายโรคมีที่มาจากภูมิต้านทานของร่างกาย เช่น โรคภูมิแพ้ ภูมิไวเกิน โรคตา โรคหู โรคผิวหนัง  โรคสมองเสื่อม ฯลฯ เป็นต้น เพราะฉะนั้นการตรวจ Immunity Profile Test จึงมีความสำคัญต่อการป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพเป็นอย่างมาก


Cancer Zero Stage Test : การตรวจหามะเร็งที่อยู่ในร่างกายก่อนเกิดโรค เนื่องจากข้อมูลในทางการแพทย์ระบุว่ามะเร็งจะใช้เวลาก่อตัวประมาณ 7-10 ปี กว่าจะเกิดเป็นมะเร็งระยะที่ 1 อย่างไรก็ตาม บ่อยครั้งที่เรามักจะตรวจพบมะเร็งเมื่อเป็นมากแล้ว และมะเร็งระยะต้นๆ อาจไม่ปรากฏอาการ ตลอดจนตรวจเลือดไม่พบ กว่าจะทราบและตรวจพบก็เป็นมะเร็งในระยะที่ 3 และ 4 แล้วิ เพราะฉะนั้นเพื่อความพร้อมในการเฝ้าระวังการเกิดโรคมะเร็ง การตรวจหาแนวโน้มที่จะเกิดโรงมะเร็งย่อมเป็นสิ่งที่ดีที่สุด เราจึงคัดสรรวิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งด้วยวิธี ดังนี้

การตรวจเลือดค้นหาเซลล์มะเร็ง (Circulating Tumor Cell : CTC) เป็นการตรวจวิเคราะห์เพื่อหาเซลล์มะเร็งที่ล่องลอยในระบบไหลเวียนของเลือด ซึ่งการศึกษาพบว่า แม้มะเร็งในระยะต้นๆ หรือในโรคมะเร็งที่รักษาจนหายแล้ว หากตรวจพบ CTC จะมีโอกาสพัฒนาไปเป็นโรคมะเร็ง และที่มีการกลับมาเป็นซ้ำในกรณีของโรคมะเร็งที่ได้รับการรักษาแล้ว สามารถค้นหามะเร็งได้ทุกชนิด

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญของการตรวจค้นหามะเร็งไม่ใช่แค่ตรวจเพื่อให้ทราบ และเฝ้ารอเวลาให้เกิดขึ้นจึงค่อยรักษา เพราะถ้าเป็นเช่นนั้นนวัตกรรมการตรวจที่ดีก็คงเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ ทั้งยังเป็นการสร้างภาระทางจิตใจเพิ่มขึ้นอีกด้วย เราจึงเตรียมพร้อมดูแลคุณในทุกด้าน และหากท่านใดตรวจพบโอกาสที่จะเกิดโรคมะเร็ง เรามีแนวทางในการรักษาที่ดีด้วยวิธีรักษาในแบบ Integrative ได้ทันที เพื่อช่วยดูแลสุขภาพให้คุณอย่างแท้จริง และไม่เพียงแค่โรคมะเร็งเท่านั้นที่เราห่วงใยคุณ เพราะทุกระบบในร่างกายคือสิ่งสำคัญ เราจึงพร้อมที่จะผสมผสานสิ่งที่ดีมีประโยชน์เพื่อป้องกันและดูแลให้คุณมีสุขภาพที่ดี คุณภาพชีวิตที่ดีไปพร้อมๆ กัน ...การตรวจสุขภาพอย่างลงลึก...คือหัวใจหลักแห่งการค้นหาของคำว่าสุขภาพที่ดี...

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง
SEND A MESSAGE
Your email address will not be published. Required fields are marked.
CALL US : 02 651 5988
Select AH Find Dr Contact Us