Testimonial

โทรศัพท์ : 026515988
รีวิวจากคุณสรินยา เล็กเปี่ยม อดีตผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
รีวิวการรักษา หลอดเลือดสมองตีบตัน
แชร์ประสบการณ์การแก้ปัญหาอาการปวด<br>เข่าในแนวทางการแพทย์แบบบูรณา
คุณพิศมัย วิไลศักดิ์ เล่าความประทับใจ ของการดูแลสุขภาพที่ Absolute Health
"จากแขนที่ยกไม่ได้เลย ตอนนี้ยกได้ 90 เปอร์เซ็นต์" รีวิวจากคุณธนัชพร เมฆศิรินภาพงศ์
รักษามะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก ด้วยแนวทางการแพทย์บูรณาการ
ปวดเข่า เข่าเสื่อม คุณมอริส อายุ 80 ปี แชร์ประสบการณ์การรักษา
ดูแลตนเองเป็นอย่างดี ถึงมีโรคประจำตัว ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะป่วย (ด้วยโรคแทรกซ้อน )

Items 1 to 8 of 19 total

Page
Show per page
Select AH Find Dr Contact Us