กิจกรรม Thank You Party

โทรศัพท์ : 026515988
กิจกรรม Thank You Party
กิจกรรม   Thank You Party

ประมวลภาพบรรยากาศงาน Absolute Health Thank You Party ประจำปี 2566 กายคตา สหคลินิก ในเครือศูนย์การแพทย์บูรณาการ แอ็บโซลูท เฮลธ์ กรุ๊ป ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงขอบคุณพันธมิตรทางธุรกิจ และองค์กรต่าง ๆ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณในความร่วมมือ และตอบรับทางธุรกิจด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ในการให้บริการด้านการรักษาอาการปวดด้วยกายภาพบำบัดระดับพรีเมี่ยม ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา

 แอ็บโซลูท เฮลธ์ กรุ๊ป  ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของเราในครั้งนี้และตลอดมา อย่างไรก็ตามเราจะยังคงมีกิจกรรมดี ๆ เช่นนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงความขอบคุณและความร่วมมือที่ดีที่ท่านมีต่อเราเสมอมา

DOCTOR
Find your doctor
SEND A MESSAGE
Your email address will not be published. Required fields are marked.
CALL US : 02 651 5988
Select AH Find Dr Contact Us