เซลล์เพชฌฆาต เช็กความสามารถระบบภูมิต้านการกำจัดเชื้อโรคและเซลล์มะเร็งของร่างกาย

โทรศัพท์ : 026515988
เซลล์เพชฌฆาต เช็กความสามารถระบบภูมิต้านการกำจัดเชื้อโรคและเซลล์มะเร็งของร่างกาย
เซลล์เพชฌฆาต  เช็กความสามารถระบบภูมิต้านการกำจัดเชื้อโรคและเซลล์มะเร็งของร่างกาย

เซลล์เพชฌฆาต คืออะไร
เซลล์เพชฌฆาต คือ เม็ดเลือดขาวที่ทำหน้าที่เป็นปราการด่านหน้าคอยกำจัดเชื้อโรค หรือเซลล์มะเร็งที่เกิดขึ้นในร่างกาย ซึ่งนั่นแปลว่าถ้า เซลล์เพชฌฆาต อ่อนแอ ย่อมทำให้ติดเชื้อได้ง่าย หรือไม่สามารถป้องกันมะเร็งในระยะแรกได้ เพราะฉะนั้นการวัดประสิทธิภาพของ เซลล์เพชฌฆาต คือ การวัดความสามารถภูมิต้านทานในร่างกาย ในการต่อสู้กับเชื้อโรค หรือป้องกันมะเร็งได้หรือไม่และมีประสิทธิภาพเพียงใด


การตรวจ เซลล์เพชฌฆาต  มีความสำคัญเพียงใด
คำตอบก็คือขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละบุคคลคน เพราะถ้าคุณมองว่าภูมิต้านทานคือสิ่งสำคัญ การติดเชื้อมีความสำคัญ และมะเร็งเป็นเรื่องสำคัญ นั่นก็หมายความว่า เซลล์เพชฌฆาต  คือการตรวจหนึ่งที่มีความจำเป็น


การตรวจ เซลล์เพชฌฆาต  มีวิธีการตรวจ 2 ส่วน คือ

  1. การวัดศักยภาพเม็ดเลือดในการกำจัดสิ่งแปลกปลอม สามารถตรวจโดยการเจาะเลือด และสกัด เซลล์เพชฌฆาต เพื่อใส่ไปยังส่วนเพาะเลี้ยงเซลล์มะเร็งในห้องปฏิบัติการ เมื่อครบกำหนดจะทำการพิจารณา เซลล์เพชฌฆาต ว่าทำงานได้ดีเพียงใดเมื่อต้องเจอกับเซลล์มะเร็ง โดยผลสรุประดับศักยภาพของ เซลล์เพชฌฆาต จะพิจารณาจากจำนวนเซลล์มะเร็งที่ถูกกำจัด โดยมีค่ามาตรฐานในการเปรียบเทียบระดับคุณภาพการทำงานของ เซลล์เพชฌฆาต อย่างชัดเจน
  2. Immunity Test การตรวจเพื่อดูลักษณะสารเคมีที่ เซลล์เพชฌฆาต ผลิตออกมา ว่ามีปริมาณมากน้อยเพียงใด เน้นดูในเชิงปริมาณ เพื่อพิจารณาว่า Cytokines Response อยู่ระดับใด และสถานะภูมิต้านอยู่ในช่วงระดับใด ได้แก่
    • ภูมิต้านทานอยู่ในระดับที่ดี โดยค่า เซลล์เพชฌฆาต  ตั้งแต่ 500 ขึ้นไป
    • ภูมิต้านทานตก ค่า เซลล์เพชฌฆาต  ต่ำกว่า 500 ซึ่งแบ่งออกเป็น ภูมิต้านทานตกในระดับที่พอรับได้ ระดับที่ขาดมาก และระดับที่เป็นอันตราย

การตรวจการทำงานของ เซลล์เพชฌฆาต  เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ควรทำทั้ง 2 วิธีร่วมกัน เพราะต่างมีรูปแบบการตรวจและผลของข้อมูลที่แตกต่างกันในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จึงต้องนำผลของทั้ง 2 ส่วน เพื่อให้แพทย์ใช้ประเมินความเสี่ยงการเกิดโรคและมะเร็งได้อีกทางหนึ่ง

การตรวจ เซลล์เพชฌฆาต  จึงเป็นคำตอบที่จะบ่งชี้ได้ว่าร่างกายของคุณมีความสามารถในการป้องกันตัวเองจากเชื้อโรค และเซลล์มะเร็งได้ดีเพียงใด

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง
SEND A MESSAGE
Your email address will not be published. Required fields are marked.
CALL US : 02 651 5988
Select AH Find Dr Contact Us