Hope4Cancer

โทรศัพท์ : 026515988
Hope4Cancer
Hope4Cancer

ขอต้อนรับสู่ศูนย์รักษามะเร็งโฮปฟอร์แคนเซอร์ ประเทศไทย

โฮปฟอร์แคนเซอร์สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ด้วยการรักษามะเร็งที่มีคุณภาพระดับสากล วิธีการรักษาแนวใหม่ และการดูแลผู้ป่วยแบบเฉพาะรายซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา ศูนย์รักษามะเร็งโฮปฟอร์แคนเซอร์จึงได้รับการยอมรับจากทั่วโลกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา และในครั้งนี้เราขอนำเสนอคลินิกสาขาใหม่ในประเทศไทยซึ่งลูกค้าของเราในซีกโลกฝั่งตะวันออกจะได้รับคุณภาพการรักษาระดับเดียวกับสาขาอื่นๆของเรา

ปรัชญาการรักษาของโฮปฟอร์แคนเซอร์ 

ที่ศูนย์รักษามะเร็งโฮปฟอร์แคนเซอร์ เรามีปรัชญาการรักษาดังนี้

 1. รักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม อย่ารักษาเฉพาะโรค โปรแกรมการรักษาแบบบูรณาการของเราออกแบบมาเพื่อรักษามะเร็งทั้งด้านร่างกาย, จิตใจและอารมณ์

 1. โปรแกรมการรักษาเฉพาะบุคคล เพราะผู้ป่วยทุกคนแตกต่างกัน ดังนั้นทุกโปรแกรมการรักษาของเราจึงแตกต่างกัน เราออกแบบโปรแกรมการรักษาตามความต้องการเฉพาะของผู้ป่วยแต่ละท่านโดยพิจารณาจากผลการวินิจฉัย, ประวัติของผู้ป่วย, ข้อมูลทางชีวภาพและอื่นๆ

 1. การรักษาเป็นกระบวนการยาวนานตลอดชีวิต เราให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ตลอดโปรแกรมการรักษา เราเยียวยาผู้ป่วยด้วยองค์ความรู้, เครื่องมือและทรัพยากรที่มีเพื่อที่หลังสิ้นสุดโปรแกรมผู้ป่วยจะยังรักษาไลฟ์สไตล์ที่ดีต่อสุขภาพไปอีกนานในอนาคต

ดร. อันโตนิโอ (โทนี่) จิเมเนซ ผู้ก่อตั้งศูนย์รักษามะเร็งโฮปฟอร์แคนเซอร์และหัวหน้าเจ้าที่ฝ่ายแพทย์ริเริ่มแนวคิดข้างต้นและกำหนดหลักการอีก 7 ข้อเพื่อเป็นพื้นฐานการรักษามะเร็งและฟื้นฟูร่างกายผู้ป่วยให้กลับมามีสุขภาพดี โปรแกรมการรักษาของเรามีผลต่อมะเร็งและผู้ป่วยทั้งด้านร่างกาย, จิตใจและจิตวิญญาณ ด้วยแนวคิดข้างต้นเราสามารถสร้างโปรแกรมการรักษาที่ครอบคลุมทุกมิติสำหรับผู้ป่วยแต่ละท่าน หลักการ 7 ข้อในการรักษามะเร็งจะช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและปรับสภาวะร่างกายให้ไม่เอื้อต่อการเติบโตของมะเร็งอีกต่อไป


หลักการ 7 ข้อในการรักษามะเร็ง

 1. การรักษามะเร็งที่ไม่เป็นพิษต่อร่างกาย

      การรักษามะเร็งที่ไม่เป็นพิษต่อร่างกาย ด้วยเทคนิคการรักษาที่ล้ำสมัยเราสามารถพุ่งเป้าไปที่เซลล์มะเร็งได้โดยตรงโดยไม่กระทบต่อเนื้อเยื่อและ

      อวัยวะปกติ ในขณะที่การรักษามะเร็งแบบดั้งเดิมส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันและก่อผลข้างเคียงที่ทำให้ร่างกายอ่อนแอ เราสามารถรักษามะเร็งแบบที่ไม่

      สร้างพิษ, สนับสนุนการทำงานของร่างกายและสร้างเสริมคุณภาพชีวิตโดยรวม

 1. เสริมภูมิคุ้มกัน

      โปรแกรมปรับภูมิคุ้มกันของเราใช้วิธีภูมิคุ้มกันบำบัดแบบเจาะจง เราให้วัคซีนชีวภาพและบำบัดด้วยความร้อนเพื่อทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยแข็ง

      แรงขึ้น ฟื้นฟูความสามารถตามธรรมชาติของร่างกายในการตรวจจับและต่อสู้กับเซลล์มะเร็ง

    3. โปรแกรมสารอาหาร

      โปรแกรมสารอาหารและอาหารเสริมเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของทุกโปรแกรมรักษาของเรา ตามแนวทางการ์เดนฟู้ดแพลนของ ดร. จิเมเนซ ผู้ป่วยจะได้

      เรียนรู้ถึงประโยชน์ของอาหารจากพืช, ความสำคัญของการได้รับพลังงานจากอาหารอย่างสมดุล, สมดุลของกรด-อัลคาไลน์ในเลือดและการงดอาหาร

      แปรรูป

 1. การล้างพิษ

     สารพิษ เช่น โลหะหนัก, ยาฆ่าแมลง, สารเคมีจากอุตสาหกรรม เป็นสารพิษที่ลดทอนความสามารถของร่างกายในการเยียวยาตัวเอง โปรแกรมการ

     ล้างพิษของเราออกแบบมาเพื่อขจัดสารพิษเหล่านี้ออกจากอวัยวะ, เนื้อเยื่อและลงลึกถึงระดับเซลล์เพื่อให้การรักษาอื่นประสบผลสำเร็จ

 1. การเพิ่มออกซิเจน

     เซลล์มะเร็งเติบโตได้ดีในสภาวะที่เป็นกรดและออกซิเจนต่ำ ออกซิเจนบำบัดจึงเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการรักษาเพื่อเพิ่มออกซิเจนในระดับเซลล์

     สร้างสภาวะภายในเซลล์ที่ยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็ง

 1. การฟื้นฟูระบบชีวนิเวศจุลชีพหรือไมโครไบโอม

     ระบบชีวนิเวศจุลชีพหรือไมโครไบโอมประกอบด้วยแบคทีเรีย, รา, ไวรัสและโปรโตซัว เป็นกลุ่มจุลชีพที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันและการดูด

     ซึมสารอาหารในร่างกาย อย่างไรก็ตามการใช้ชีวิตในปัจจุบัน (เช่น อาหาร, การได้รับสารพิษ, และความเครียด) ทำลายภาวะสมดุลของจุลชีพเหล่านี้

     ซึ่งทำให้จุลชีพก่อโรคประเภทที่เติบโตได้ดีในสภาวะที่เอื้อกับเซลล์มะเร็งยึดครองระบบชีวนิเวศจุลชีพในร่างกาย การรักษาของโฮปฟอร์แคนเซอร์

     ออกแบบมาเพื่อฟื้นฟูการทำงานระบบชีวนิเวศจุลชีพทั่วทั้งร่างกาย

 1. การเยียวยาทางอารมณ์และจิตใจ

     โปรแกรมการรักษาของเรามองผ่านร่างกายไปถึงการเยียวยาปัจจัยทางพฤติกรรม, อารมณ์และจิตใจและสาเหตุที่ทำให้โรคร้ายแรงขึ้น


การรักษาของเรา

โฮปฟอร์แคนเซอร์ภูมิใจนำเสนอโปรแกรมการรักษาครบวงจรที่ก้าวหน้าและครอบคลุมหลากหลายมิติตามแนวทางการรักษาแบบบูรณาการ ทีมงานของเราประกอบด้วยนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ทุ่มเททำงานเพื่อสร้างงานวิจัยและเทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อให้คนไข้ของเราได้รับการรักษาใหม่ล่าสุดของโลกที่ปลอดภัยและไม่เกิดพิษต่อร่างกาย ในปัจจุบันโฮปฟอร์แคนเซอร์มีบริการการรักษาดังนี้


การรักษาด้วยแสงและเสียง

 • การรักษาด้วยแสงเลเซอร์และอัลตราซาวด์พลังงานต่ำ

 • การรักษาด้วยแสงเลเซอร์พลังงานต่ำ 

 • การวิเคราะห์ด้วยพลังงานแสงช่วงแสงอินฟราเรด

 • การรักษาด้วยแสงที่ใกล้กับรังสีอินฟราเรด

การรักษาด้วยพลังความร้อน

 • การรักษาด้วยพลังความร้อนแบบเฉพาะที่ด้วยวิธี INDIBA

 • การรักษาด้วยพลังความร้อนทั่วร่างกาย

 • การรักษาด้วยแสงที่ใกล้กับรังสีอินฟราเรด

 • การรักษาแบบซาวน่าจากแสงที่ใกล้กับรังสีอินฟราเรด

ภูมิคุ้มกันบำบัด

 • ภูมิคุ้มกันบำบัดแบบ Sunivera

 • ภูมิคุ้มกันบำบัดแบบ Salgena

 • การรักษาด้วยแพทย์แผนจีนโบราณ 

 • การรักษาด้วยสารสกัดมิสเซิลโท

 • การรักษาด้วยการเพิ่มสารแคลเซียม 

 • การรักษาด้วยวัคซีนจากภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยเอง

 • การรักษาโดยการฉีดวิตามินซีเข้าเส้นเลือดดำ

 • การรักษาด้วยแสงเลเซอร์พลังงานต่ำ 

 • การรักษาด้วยพลังความร้อนทั่วร่างกาย

 • การรักษาด้วยแสงเลเซอร์และอัลตราซาวด์พลังงานต่ำ

 • การรักษาโดยการให้สารอาหารเพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน

 • การเพิ่มภูมิคุ้มกันโดยแสดงภาพเพื่อสร้างความผ่อนคลาย

การรักษาโดยฉีดสารเข้าเส้นเลือดดำ

 • การรักษาโดยการฉีดวิตามินซีเข้าเส้นเลือดดำ

 • การรักษาโดยการฉีดวิตามินบี-17 เข้าเส้นเลือดดำ

 • การรักษาโดยการฉีดอาหารเสริมของ PolyMVA เข้าเส้นเลือดดำ

 • การรักษาโดยการฉีดสารประกอบ 6-Shogaol เข้าเส้นเลือดดำ

 • การรักษาโดยการฉีดยา Artesunate (AS) เข้าเส้นเลือดดำ

การรักษาโดยออกซิเจนบำบัด

 • การรักษาด้วยแสงเลเซอร์พลังงานต่ำ 

 • การรักษาโดยออกซิเจนความดันสูง

 • การรักษาโดยโอโซนบำบัด

การรักษาโดยการต้านจุลชีพ

 • การรักษาโดยฉายแสงอุลตราไวโอเล็ตผ่านเลือด

 • โอโซนบำบัด

 • การรักษาด้วยแสงเลเซอร์และอัลตราซาวด์พลังงานต่ำ

 • การรักษาด้วยพลังความร้อนทั่วร่างกาย

 • การรักษาด้วยสมุนไพรและยา

 • ทันตกรรมชีวภาพ (ศูนย์ไม่มีบริการนี้แต่แนะนำให้ผู้ป่วยรับบริการ)

การรักษาโดยให้สารอาหาร

 • การรักษาโดยให้สารอาหารครบถ้วน

 • การรักษาโดยให้อาหารเสริมสูตรเฉพาะสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย

 • การรักษาโดยฉีด Oliphenolia เข้าเส้นเลือดดำ

 • การรักษาโดยฉีด Resveratrol เข้าเส้นเลือดดำ

 • การรักษาโดยฉีด Boswelia เข้าเส้นเลือดดำ

 • การรักษาโดยฉีด Quercetin เข้าเส้นเลือดดำ

 • การรักษาโดยฉีด Hypericin เข้าเส้นเลือดดำ

 • การรักษาโดยฉีดสารผสม Myers Cocktail เข้าเส้นเลือดดำ

 • การรักษาโดยให้อาหารเสริมจากสมุนไพร

การรักษาโรคด้วยสนามแม่เหล็กและไฟฟ้าชนิดอ่อน

 • การรักษาด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าพลังงานต่ำ

การรักษาด้วยการออกกำลังกาย

 • การรักษาโดยสวดมนต์บำบัด

 • การรักษาโดยเสียงแบบ Vibroacoustic

การเยียวยาอารมณ์และจิตใจ

 • โปรแกรม BEST (การเยียวยาพฤติกรรม อารมณ์และจิตใจ)

การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทย

การรักษาด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าซึ่งยังไม่มีบริการในประเทศตะวันตกทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศจุดหมายของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ประกอบกับการบริการที่เอาใจใส่ผู้ป่วยและความเป็นมิตรของพนักงานกรุงเทพฯจึงกลายเป็นศูนย์กลางบริการด้านสุขภาพคุณภาพสูงในภูมิภาค ผู้ป่วยในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, อ่าวเปอร์เซีย, อาฟริกา, ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์สามารถเดินทางมากรุงเทพฯได้สะดวกด้วยบริการของสนามบินนานาชาติที่ตั้งอยู่ใกล้กรุงเทพฯ 2 แห่ง ได้แก่ สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง

คำถามที่พบบ่อย

 • ศูนย์โฮปฟอร์แคนเซอร์ที่แม็กซิโกและประเทศไทยต่างกันอย่างไร

      คลินิกทุกแห่งของเรามีบริการการรักษาและเทคโนโลยีที่สำคัญแบบเดียวกัน คลินิกทุกแห่งบริหารด้วยความเป็นมืออาชีพและให้บริการผู้ป่วยด้วย

      คุณภาพระดับเดียวกัน ความแตกต่างเพียงประการเดียวคือที่ตั้งของคลินิก คลินิกที่ประเทศไทยมีคุณภาพเช่นเดียวกับคลินิกของเราที่แม็กซิโกซึ่งมี

      ชื่อเสียงระดับโลก เพียงแต่คลินิกที่ประเทศไทยช่วยให้ผู้ป่วยที่อาศัยในซีกโลกฝั่งตะวันออกมารับบริการที่คลินิกของเราง่ายขึ้น

 • เรารักษามะเร็งชนิดใดบ้าง

      ตามหลักการ 7 ข้อในการรักษามะเร็ง โปรแกรมการรักษาของเราให้ความสำคัญกับทั้งการรักษาแบบจำเพาะต่อเซลล์มะเร็งและการปรับสภาวะร่างกาย

     โดยรวม เราจึงสามารถรักษามะเร็งและโรคทุกชนิด เมื่อคุณเข้ามาเป็นคนไข้ของเรา ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของเราจะตรวจเช็คผลการวินิจฉัยของคุณ

      เพื่อหารือทางเลือกในการรักษา

 • ค่ารักษาประมาณเท่าไร

      เนื่องจากโปรแกรมการรักษาออกแบบมาเฉพาะสำหรับผู้ป่วยแต่ละท่าน ค่าใช้จ่ายจึงแตกต่างกันในแต่ละราย ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของเราจะแจ้ง

      ราคาให้คุณทราบหลังพิจารณารายละเอียดการรักษาของคุณ

 • พนักงานที่ดูแลพูดอังกฤษหรือเปล่า

      ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและพนักงานของเราในทุกสาขาทั่วโลกพูดอังกฤษได้อย่างดี

จะติดต่อเข้ารับบริการที่คลินิกโฮปฟอร์แคนเซอร์ในประเทศไทยได้อย่างไร

เราเข้าใจดีว่าการเข้ารับการรักษาอาจเป็นกระบวนการที่ยุ่งยาก เราจึงยินดีให้ความช่วยเหลือคุณ ทีมบริหารของเราพร้อมตอบทุกคำถามหรือข้อกังวลของคุณเกี่ยวกับการรับบริการที่โฮปฟอร์แคนเซอร์ ประเทศไทย โปรดคลิกที่นี่เพื่อนัดเวลารับคำปรึกษาฟรีเพื่อพูดคุยกับผู้ให้คำแนะนำของเราและรับข้อมูลทางเลือกในการรักษา ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ใดเราเชื่อเสมอว่ายังมีความหวังในการรักษา

SEND A MESSAGE
Your email address will not be published. Required fields are marked.
CALL US : 02 651 5988
Select AH Find Dr Contact Us