IMMUNE ACTIVE เพิ่มการปกป้องที่มากกว่าด้วย วิตามินดริปสูตรพิเศษสำหรับคุณ

โทรศัพท์ : 026515988

 IMMUNE ACTIVE

เพิ่มการปกป้องที่มากกว่าด้วย วิตามินดริปสูตรพิเศษสำหรับคุณ

เพื่อผลลัพธ์ที่มากกว่าในการเสริมภูมิต้านด้วยกลุ่มวิตามิน และแร่ธาตุสำคัญที่เป็นสูตรเฉพาะ

  • ต้านอนุมูลอิสระ
  • เสริมภูมิคุ้มกัน

เพิ่ม  Zinc Cofactors สำคัญต่อการตอบสนองในระบบภูมิต้านทาน ทั้งด่านหน้า (Innate Immunity) และ ด่านหลัง (Adaptive Immunity)

SEND A MESSAGE
Your email address will not be published. Required fields are marked.
CALL US : 02 651 5988
Select AH Find Dr Contact Us