“เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งหรือไม่” ตรวจก่อนได้ ไม่ต้องรอให้สายไป

โทรศัพท์ : 026515988
“เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งหรือไม่” ตรวจก่อนได้ ไม่ต้องรอให้สายไป

“เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งหรือไม่” ตรวจก่อนได้ ไม่ต้องรอให้สายไป 


“มะเร็ง”  โรคร้ายที่ไม่มีใครอยากสัมผัสกับมัน   เพราะเมื่อเป็นแล้วย่อมหมายถึงความสูญเสีย ทั้งสูญเสียเงินทอง สูญเสียสุขภาพ หรือ บางครั้งก็อาจร้ายแรงถึงชีวิตเลยก็เป็นได้   Absolute Health ตระหนักถึงปัญหาและความน่ากลัวของโรคร้ายยอดฮิตชนิดนี้ เราจึงพร้อมดูแลให้คำปรึกษาทุกท่าน เพื่อป้องกันความเสี่ยงเหล่านี้ ด้วยการดูแลอย่างครอบคลุมครบครันตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยหาความเสี่ยง 

ใส่ใจในทุกรายละเอียดคัดสรรเพื่อสิ่งที่ใช่ในการดูแลคุณ 

การเลือกโปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยง โรคมะเร็งแพทย์จะทำการซักประวัติ ตรวจร่างกาย  ซักประวัติความเสี่ยงปัญหาสุขภาพ เพราะสิ่งที่เราคำนึงถึงคือ ปัจจัยเสี่ยงของและพฤติกรรมการใช้ชีวิต  โดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นมะเร็ง ผู้ที่มีประวัติไวรัสตับอักเสบบี ซี หรือไวรัส HPV  ผู้ที่มีประวัติสูบบุหรี่ดื่มสุราเป็นประจำ ผู้ที่ขาดการดูแลสุขภาพ ผู้ที่ต้องการตรวจสุขภาพเชิงลึกเพื่อคัดกรองความเสี่ยงมะเร็ง สำหรับติดตามผลการรักษาของผู้ป่วยโรคมะเร็ง  

ซึ่งความพิเศษของการเลือกโปรแกรมตรวจมะเร็งที่ Absolute Health นั้น เป็นการพิจารณาแบบลงลึกเฉพาะบุคคลเพื่อคัดเลือกโปรแกรมการตรวจหาความเสี่ยงที่ตอบโจทย์ของคนไข้ในแต่ละคน ด้วยโปรแกรมการตรวจพิเศษดังต่อไปนี้

การตรวจหาความเสี่ยงมะเร็งทางห้องปฏิบัติการ

การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งนั้นมีหลายวิธีแต่ วิธีการนี้เป็นวิธีที่สะดวกและประหยัดที่สุด  โดยการเก็บตัวอย่างเลือดของผู้ป่วยไปตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาความเสี่ยงของโรคมะเร็งชนิดต่าง ๆ อาทิ   การตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ Alpha-Fetoprotein (AFP) การตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน CA 19-9 การตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ Carcinoembryonic Antigen (CEA)  การตรวจหารสารบ่งชี้ของโรคมะเร็งปอด Neuron-Specific Enolase (NSE) การตรวจหาสารบ่งชี้โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก Free - Prostate Specific Antigen (PSA)  ในคุณผู้ชาย รวมถึงการตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ CA 125  การหาสารบ่งชี้มะเร็งมะเร็งเต้านม CA 15-3 และการตรวจหาความเสี่ยงของมะเร็งเต้านม  HCG (Human Chorionic Gonadotropin) 

อย่างไรก็ตามแม้เราจะตรวจเลือดและพบว่าเกณฑ์ต่าง ๆ นั้นอยู่ในระดับปกติ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเรานั้นไกลจากความเสี่ยงของโรคมะเร็งในทันที เนื่องจากว่าการตรวจแบบนี้ยังมีความสัมพันธ์กับระยะของโรคมะเร็ง ดังนั้นในผู้ป่วยมะเร็งระยะเริ่มต้น ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการนี้ก็อาจจะพบว่าอยู่ในระดับที่ไม่พบความผิดปกติก็เป็นได้ 

MDA หรือ  Malondialdehyde ตรวจตรวจวัดระดับการบาดเจ็บของเซลล์อันเกิดจากอนุมูลอิสระ   

การตรวจหาค่า MDA หรือ เป็นการตรวจวัดระดับการบาดเจ็บของเซลล์ในร่างกายอันเกิดจากอนุมูลอิสระ

ที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคร้ายแรงอย่างมะเร็ง  รวมถึง การเกิดโรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง หรืออัลไซเมอร์ โดยหากพบว่าคนไข้มีระดับของ MDA สูงนั้นจะแสดงให้เห็นว่าในร่างกายของเรานั้นมีความเครียดและระดับของอนุมูลอิสระที่สูง อันอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้

การตรวจเลือดค้นหาเซลล์มะเร็ง CTC หรือ Circulating Tumor Cell

เป็นการตรวจวิเคราะห์เพื่อหาเซลล์มะเร็งที่ล่องลอยในระบบไหลเวียนของเลือด ซึ่งการศึกษาพบว่า แม้มะเร็งในระยะต้นๆ หรือในโรคมะเร็งที่รักษาจนหายแล้ว หากตรวจพบ CTC จะมีโอกาสพัฒนาไปเป็นโรคมะเร็ง และที่มีการกลับมาเป็นซ้ำในกรณีของโรคมะเร็งที่ได้รับการรักษาแล้ว สามารถค้นหามะเร็งได้ทุกชนิด  

การตรวจ NK Activity  

เป็นการตรวจวัดประสิทธิภาพการทำงานของ NK Cell หรือเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ทำหน้าที่กำจัดเชื้อโรคหรือเซลล์กลายพันธุ์ที่อาจกลายเป็นมะเร็งในร่างกายของเราว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันมะเร็งมากน้อยเพียงใด โดยจะตรวจด้วยการเจาะเลือดและคัดแยก NK Cell ไปเพาะเลี้ยงร่วมกับเซลล์มะเร็งในห้องปฏิบัติการ เพื่อพิจารณาว่าร่างกายของเรานั้นทำหน้าที่ในการป้องกันโรคมะเร็งได้ดีหรือไม่ และเรามีปัจจัยเสี่ยงมากน้อยเพียงใดในการเกิดโรคมะเร็งร้าย 

เทคโนโลยี PDIS : Photo Dynamic Infrared Spectroscopy

เป็นเทคโนโลยีการตรวจที่ตรวจพบเซลล์มะเร็งได้ ตั้งแต่เริ่มต้นไหลเวียนในกระแสเลือด และยังไม่ก่อตัวเป็นก้อนมะเร็ง โดยใช้หลักการที่ว่าเซลล์มะเร็งที่อยู่ในร่างกายมนุษย์นั้นสามารถย้อมติดสีได้ด้วยสารไวแสง ฉะนั้นหากฉีดสีเข้าร่างกายเซลล์มะเร็งก็จะถูกย้อมสี  และถูกตรวจพบด้วยเครื่องจับความไวแสง Spectroscope   ที่จะแสดงให้เห็นถึงค่าความผิดปกติที่เกิดขึ้น  ด้วยเวลาเพียง  1 ชั่วโมง ก็ทำให้ทราบได้แล้วว่าระบบไหลเวียนของเลือดในร่างกายเรานั้นมีเซลล์มะเร็งอยู่หรือไม่

มะเร็งยิ่งตรวจพบในระยะแรก ๆ ได้มากเท่าไหร่ โอกาสในการป้องกันการลุกลาม หรือหายขาดจากโรคมะเร็งก็เพิ่มขึ้นเท่านั้น  จะดีแค่ไหนหากเราสามารถตรวจความเสี่ยงนี้ได้ก่อนการเป็นมะเร็ง เพราะเราอยากไม่อยากให้คุณละเลยทุกความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับตัวเองและคนที่คุณรัก  เพราะความสูญเสียเป็นสิ่งที่ไม่ว่าใครก็อยากให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะความสูญเสียที่เราสามารถป้องกันได้ด้วยตนเอง


SEND A MESSAGE
Your email address will not be published. Required fields are marked.
CALL US : 02 651 5988
Select AH Find Dr Contact Us