3Steps for Immune Boosting

โทรศัพท์ : 026515988
3Steps for Immune Boosting

3Steps for Immune Boosting

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันสิ่งสำคัญที่ควรทำลำดับต้น ๆ คือ การป้องกันและดูแลตัวเอง

เพิ่มการป้องกันไม่ให้ร่างกายอ่อนแอด้วย 3 ขั้นตอน เพื่อยกระดับการสร้างภูมิต้านทาน

  • H.O.T (Hematogenous Oxidation Therapy) โอโซนบำบัดเพิ่มออกซิเจนให้ร่างกาย สร้างสมดุลภูมิคุ้มกัน ลดความเสื่อมของเซลล์ในร่างกาย
  • Myer’s Cocktail วิตามินรวมและแร่ธาตุสำคัญ ต้านอนุมูลอิสระ เสริมภูมิคุ้มกัน
  • Vitamin D 300,000 IU (แบบฉีด) เสริมภูมิคุ้มกัน ปกป้องร่างกาย

DOCTOR
Find your doctor
SEND A MESSAGE
Your email address will not be published. Required fields are marked.
CALL US : 02 651 5988
Select AH Find Dr Contact Us