โปรแกรมตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง Food IgG 216 ชนิด

โทรศัพท์ : 026515988
โปรแกรมตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง Food IgG 216 ชนิด
โปรแกรมตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง  Food IgG 216 ชนิด

โปรแกรมตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง (Food Intolerance : Food IgG) สามารถตรวจการแพ้ในอาหารได้ถึง 216 ชนิด ครอบคลุมอาหารที่ทานเป็นประจำ ตรวจง่าย ๆ โดยใช้วิธีการเจาะเลือดบริเวณแขนพับ ไม่ต้องงดน้ำ งดอาหาร เป็นแนวทางให้สามารถหลีกเลี่ยงอาหารที่แพ้ หรือเลือกรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมตามคำแนะนำของแพทย์ เพื่อการดูแลสุขภาพด้วยตัวเองในระยะยาว

หมายเหตุ

  • ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการรักษากรณีตรวจพบความผิดปกติ

  • ราคาดังกล่าวไม่ครอบคลุมค่าแพทย์และค่าบริการเพิ่มเติม ในกรณีที่ผู้รับบริการต้องการรักษาเพิ่มเติมหรือติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง

DOCTOR
Find your doctor
SEND A MESSAGE
Your email address will not be published. Required fields are marked.
CALL US : 02 651 5988
Select AH Find Dr Contact Us